Raspored rada doktora za ponedjeljak

RASPORED RADA DOKTORA U DOMU ZDRAVLJA TIVAT 16.06.2014 god PONEDJELJAK

IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE

JUTARNJA SMJENA

Dr Eric Borjana
Dr Rekovic Kascelan Jadranka-zamjena Dr Golo Jelena

POPODNEVNA SMJENA
Dr Isailovic Lidija-zamjena Dr Bogdanovic Zeljka
Dr Bogdanovic Zeljka

AMBULANTA RADOVICI
JUTARNJA SMJENA

Dr Sokovic Ljiljana

IZABRANI DOKTOR ZA DJECU

Dr Preljevic Sanela

POPODNE

Dr Raceta Gordana

IZABRANI DOKTOR -GINEKOLOGIJA

JUTARNJA SMJENA
Dr Miljenovic Zoran

ATD -kabinet

Dr Usanovic Lipovac Vjera

RTG -kabinet

Dr Buric Dalibor

ZA SVE INFORMACIJE OBRATITI SE NA BR. TEL/ 032-671 774 I 032-671 981