Raspored rada doktora za četvrtak

RASPORED RADA DOKTORA U DOMU ZDRAVLJA DATUM:15.05.2014IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE PRIJE PODNE: DR BOGDANOVIĆ ŽELJKA DR ERIĆ BORJANA JE ODSUTNA,MIJENJA JE DR BOGDANOVIĆ DR ISAILOVIĆ LIDIJA SLOBODAN DAN POSLIJE PODNE:DR KOVAČEVIĆ NADA JE ODSUTNA, MIJENJA JE DR KAŠĆELAND R KAŠĆELAN REKOVIĆ JADRANKA ID ZA ODRASLE -AMB.RADOVIĆI PRIJE PODNE DR SOKOVIĆ LJILJANA ID ZA ŽENE PRIJE PODNE DR MILJANOVIĆ ZORAN ID ZA DJECU PRIJE PODNE DR PRELJEVIĆ SANELA DR RAČETA GORDANA POPODNE NE RADI RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA PRIJE PODNE-OBAVEZNO ZAKAZIVANJE NA ŠALTERU RTG OD 07.00 DO 12.00 DR BURIĆ DALIBOR CENTAR ZA PLUĆNE BOLESTI I TBC PRIJE PODNE DR LIPOVAC-USANOVIĆ VJERA ODSUTNA DO 23.05.2014 ZA SVE INFORMACIJE TEL/032671774 I 032671981