Raspored rada doktora za ponedjeljak

RASPORED RADA DOKTORA U DOMU ZDRAVLJA TIVAT 23.JUN P0NEDJELJAK

IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE

JUTARNJA SMJENA

Dr Bogdanovic Zeljka
Dr Kovacevic Nada
Dr Borjana Eric

POPODNEVNA SMJENA

Dr Isailovic Lidija
Dr Rekovic Kascelan Jadranka-Dr Drazenka Petkovic

AMBULANTA RADOVICI
JUTARNJA SMJENA

Dr Sokovic Ljiljana

IZABRANI DOKTOR ZA DJECU

Dr Preljevic Sanela

POPODNE
Dr Raceta Gordana

IZABRANI DOKTOR -GINEKOLOGIJA

JUTARNJA SMJENA
Dr Miljenovic Zoran

ATD -kabinet

Dr Usanovic Lipovac Vjera

RTG -kabinet

Dr Buric Dalibor

ZA SVE INFORMACIJE OBRATITI SE NA BR. TEL/ 032-671 774 I 032-671 981