Reagovanje Inicijative Bokobran

Poštovana gospodo opštinska, i u ovoj situaciji, kao i u svemu što radite „za opšte dobro i očuvanje opšteg interesa svih građane“, jasno pokazujete koliko je politika kojom vladate i kojom se rukovodite odrođena od stvarnosti i činjenica koje vidi svako ko nema političku kataraktu, prouzrokovanu uskim ličnim interesima onih koji su još uvijek u situaciji da donose odluke o raspolaganju državnom imovinom – kaže se u reagovanju Inicijative Bokobran.

Kažete da ste u aprilu prošle godine iskazali svoj stav i reagovali na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu dajući niz promjedbi. To niko ne spori, ali kao i uvijek, vi u poznatom maniru izvještavanja onih koje su vaši nadređeni odjednom zabranili jer više nisu na istoj strani,  preokrećete činjenice i fokus gurate na stvari koje nisu predmet sporenja. Dakle, ponovo ste potvrdili svoje licemjerstvo i hipokriziju koja vam je vodilja u svim poslovima i utočište u svim odbranama kada vam neko ukaže na promašaje i na činjenicu da ne radite svoj posao, tj. radite isključivo u interesu uskih, vama bliskih krugova.

Da nije tako, ne bi bilo potrebno postaviti sljedeća pitanja i, uz dužno poštovanje svim pojedincima koji se zalažu za dobra rješenja, poput očuvanja Ponte Seljanova za građane Tivta, dodatno konstatovati nekoliko činjenica oko kojih se svi moramo složiti:

– Opština Tivat nije smjela dozvoliti situaciju u kojoj se postavlja pitanje bilo kakve koncesije/privatizacije/uzurpacije Ponte Seljanova (jer su to sve realne pojave u tzv. Zoni morskog dobra). Dobra lokalna uprava ne bi sebi dozvolila takvu situaciju.

– Pravna sila u Zemlji čuda, uobličena u neshvatljiva zakonska rješenja (Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata) i neustavne akte sa snagom zakona (Državne studije lokacije), nije argument. Ne pred građanima.

– Opština Tivat je sebe dovela u situaciju da raspisuje javnu raspravu o Elaboratu o uticaju na životnu sredinu za projekat koji nije u interesu građana Tivta i koji nije u skladu sa UT uslovima koje je sama izdala, ni sa DSL, koja je, usput rečeno, neustavna). Dobra lokalna uprava ne bi to sebi dozvolila.

– Znamo da je Opština Tivat uložila primjedbe i na Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata. Šta mi kao građani imamo od toga? 80-ak novih zgrada u užem dijelu grada u prošloj godini. Sa postojećom infrastrukturom.

– Razlog našeg protesta bila je nesposobnost ili nevoljnost Opštine Tivat da se bori protiv „više sile“, u vidu nakaradnog sistema raspolaganja prostorom, jer je činjenica da bi taj projekat veoma glatko prošao, da je zavisio isključivo od zalaganja Opštine Tivat da ga obustavi. Znamo mi da tu ima mnogo „viših sila“, ali građani u njih, kada je riječ o njihovom zajedničkom, legitimnom interesu, ne bi trebalo da vjeruju.

Dakle, da NISMO MI REGOVALI SVE BI PROŠLO KAKO STE I NAVIKLI DA VAM PROLAZI – GLUMEĆI BORCE ZA DOBROBIT NARODA SA ULAGANJEM PRIMJEDBI NA ODREDBE KOJE VI PIŠETE.

Prema tome, gospodo borci za opšte dobro – koliko ste u pravu sa vašim reagovanjem na naše konstatacije, toliko ste u pravu oko svega što radite i politike koja vam je vodilja, a koja je odrođena od stvarnosti i simulira neki paralelni univerzum u kojem za realnost nema mjesta. Stoga završavamo ovu prepisku sa vama, jer ne želimo da budemo dio vaše šarade i simuliranja normalnog demokratskog ponašanja i bivstvovanja.

 

Inicijativa Bokobran