Reaktivna misija UNESCO-a i ICOMOS-a sljedeće sedmice u Kotoru

Crna Gora će sljedeće sedmice ugostiti  zajedničku Reaktivnu monitoring misiju UNESCO – Centra za svjetsku baštinu i ICOMOS-a, koja čiji je cilj analiza dosadašnje implementacije preporuka Komiteta za svjetsku baštinu , potvrđeno je Radiju Tivat iz Nacionalne kancelarije za saradnju sa Komitetom UNESCO.

“Naredne sedmice u Crnoj Gori boraviće predstavnici UNESCO – Centra za svjetsku baštinu i ICOMOS, koji će tom prilikom imati susrete sa svim zainteresovanim stranama- donosiocima odluka, stručnjacima zaštite, kao i predstavnicima relevantnih organizacija civilnog društva. Posjeta podrazumijeva i obilazak zaštićenog Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora. Cilj Reaktivne monitoring misije je da napravi pregled ukupnog stanja očuvanosti dobra, kao i da procijeni napredak u ispunjavanju Odluke sa zasijedanja Komiteta UNESCO u Bahreinu, kao i prethodnih odluka Komiteta i preporuka prethodnih misija”-  rekla je za naš radio sekretarka Nacionalne komisije za saradnju sa Komitetom UNESCO, MIlica Nikolić.

Predstavnici UNESCO-a i ICOMOS-a razgovaraće sa predstavnicima nadležnih ministarstava i drugih relevantnih državnih ustanova, predstavnicima Opštine Kotor i lokalnih institucija, kao i organizacija civilnog društva.

“Misija treba da pripremi Izvještaj koji će Komitetu za svjetsku baštinu dati određene preporuke, koje će biti razmatrane na njegovom 43. zasijedanju, 2019. godine”- objasnila je Nikolićeva.