Realizacija programa javnog rada

Cilj realizacije programa javnog rada je stvaranje privremenih netržišnih poslova od javnog interesa u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, zaštite životne sredine, zaštite lica sa invaliditetom, pomoći starim licima, borbe protiv bolesti zavisnosti, kao i druge oblastima od javnog interesa“, navodi se u saopštenju ZZZ.

Zahtjev za realizaciju javnog rada mogu podnijeti pravna i fizička lica registrovana za obavljanje poslova iz programa javnog rada, izuzev lica koja su saglasno Odluci i izmjeni Odluke UO Zavoda, iz februara i marta ove godine, izabrana za izvođače javnih radova.

Konkurs za izbor izvođača javnog rada biće javno objavljen u subotu (7.jula), i trajaće 8 dana od objavljivanja u sredstvima informisanja i na sajtu Zavoda.

„Upravni odbor odobrio je i 20 kredita iz Inoviranog programa za kontinuirano stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva u Crnoj Gori. Za ovu svrhu je izdvojeno 115.000 eura, čime će biti otvoreno 23 nova radna mjesta s akcentom na sjeverni region i ugrožene kategorije stanovništva“, zaključuje se u saopštenju