Regionalni vodo­vod jedan od najznačajnijih razvoj­nih programa

Projekat Regionali vodovod je jedan od najznačajnijih razvoj­nih programa Crne Gore. Njim je dugoročno riješen problem deficita u vodosnabdijevanju primorja koji je dosta dugo op­terećivao crnogorski turizam”, ocijenila je za časopis ‘’Vode Crne Gore’’, direktorica Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, Željka Radak Kukavičić istakavši da je od krucijalne važnosti za razvoj turizma i nesmetano odvijanje tu­rističke sezone.

Nnesmetano vodosnabdije­vanje i kvalitetna infrastruktu­ra u toj oblasti pretpostavka je za razvoj turizma, istakla je Radak- Kukavičić.

„U skladu sa stra­teškim smjernicama za oblast turizma, naš cilj jeste izgradnja hotel­skih kapaciteta kao generato­ra razvoja i zaposlenosti, zato je Vladinim mjerama kreiran okvir kojim se podstiče njihov razvoj. Otvaranje hotela re­nomiranih svjetskih brendo­va poput Regenta, planiranog prvog One & Only ljetovališta u Evropi i mnogih drugih, ne­zamislivo je bez adekvatne prateće infrastrukture. U tom smislu cijenim da je izgrad­nja Regionalnog vodovoda značajna za realizaciju novih stranih investicija. Kvalitet­no opremanje prostora, osmi­šljeno planiranje i korišćenje prostora kao važnog i ograni­čenog resursa je pretpostavka za održivi razvoj turizma ko­jem smo posvećeni”, istakla je.