ReLOaD u Kotoru: Potpisivanje sporazuma o finansiranju

Opština Kotor, u saradnji sa Kancelarijom UNDP i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, organizuje sutra u 11 h potpisivanje sporazuma o finansiranju projekata NVO u Kotoru. Događaj je dio Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji sprovodi UNDP, a finansira EU.

Uvodna izlaganja: Fiona Mekluni, stalna predstavnica UNDP i koordinatorka Sistema UN u Crnoj Gori, Vladimir Jokić, predsjednik Opštine Kotor iAudrone Urbonaviciute, zamjenica šefa operativnog sektora u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori.

Podržani su projekati NVO: Eko centar Delfin, Expeditio i Ante Portas.