Rezultati analize morske vode

Rezultati analizekvaliteta morskevode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u perioduod 01. od 04. avgusta pokazalisu da je na 96% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 4% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Od ukupno 9 kupališta u opštini Tivat voda je bila odličnog kvaliteta na njih 8, dok je na jednom (kupalište hotela Kamelija)  voda bila K2 klase.

U Kotoru je, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 bio na 14 lokacija dok je na jednoj lokaciji kvalitet bio klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 19 kupališta, dok je na 2 kupališta voda bila klase K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.