Rezultati na prvom polugodju SMŠ Mladost

Od ukupno 528 učenika SMŠ “Mladost”, 305 ili 58% je završilo prvo polugodje školske 2018./ 2019. bez nedovoljnih ocjena. U Gimnaziji je, od 159 djaka njih 119 ili 75% imalo dobru prolaznost i nije bilo učenika sa 4 ili više negativnih ocjena, dok je 186 djaka u stručnoj školi ove ustanove, od ukupno 369, prošlo bez nedovoljnih ocena, što iznosi 50% .

Jovanka Vujačić, direktorica tivatske srednje škole, objašnjava: „Taj uspjeh u stručnoj školi varira. U pojedinim odjeljenjima je dobar, u nekim malo lošiji ali u odnosu na prvi klasifikicioni period – značajno je bolji. Takodje je smanjen broj negativnih ocjena. Ranije je bilo 39 djaka sa 5 negativnih ocjena a sada ih je 11.“

Na kraju prvog polugodja 13 % učenika SMŠ “Mladost” ima nezadovoljavajuće vladanje zbog izostanaka sa časova i kašnjenja na časove, 20 % djaka ima dobro, a 67 % primjerno vladanje.

Brojne su aktivnosti i projekti u kojima su tivatski učenici ove školske godine učestvovali i bili uspješni, podsjeća Jovanka Vujačić :

Juče smo bili na svečanom prijemu u podgoričkoj gimnaziji „Slobodan Škerović“gdje je ministar Šehović uručio nagrade najboljim profesorima i učenicima koji su pokazali posebne rezultate u prošloj školskoj godini, a medju njima je i 5 naših profesora i dva djaka. Takodje bih istakla i brojne humanitarne akcije Učeničkog parlamenta, kvizove kao i uspjeh ekipe našeg Debatnog kluba koji su prošli u polufinale a takmičenje se nastavlja u januaru kada ćemo vidjeti kako će proći„.