alt

RIBANJE POD UKRES

 

 piše: Mašo Čekić 

                               

Ribolov je jedan od prvih zanata čovjekovih, a tokom vremena riba se hvatala rukama, mrežama, udicama, ostima, harpunima pa i toljagama, kada je nevolja pritiskala. I vazda su ribari teško živjeli. Većina ih je radila za druge, koji su mogli priuštiti barku i skupu mrežu. Dio ulova, koliko su ribari dijelili među sobom, često nije bio dovoljan za pristojan porodični obrok.

Ribarilo se od zore do mraka.

A dan, kratak.

Valjalo je na more i noću. Na pramcu barke  su pričvršćivane željezne rešetke  (fraške ) na kojima su se ložila drva. Vatra je osvjetljavala dio površine mora i privlačila ribu. Ulova je bilo više, ali i posla jer su ribari postali i drvosječe i ložači.

Za trpezom je ribe i dalje manjkalo.

I neki se ribar, ko zna gdje i kada, dosjetio kako da familiji obezbjedi malo više ribe.

Od željeznog obruča stare bačve iskovao je sječivo, nalik sablji, dodao drvenu ručicu i  naoštrio ivice.

Ribarska sablja bila je spremna!

Ribar je znao da od šetnje plažom, u sred dana, nema puno koristi pa je sačekao noć, zapalio baklju, od komada luči, i krenuo na posao. Na ribanje sabljom!

U vodi do koljena, polako se kretao osvjetljavajući more oko sebe. Treperavo svijetlo priviklo je ribu i on je zamahivao svojom sabljom. I kad samo ovlaš takne ribu, ona se okrene i začas završi u ribarevu borsu.

Ribanje sa sabljom!

Ribanje „pod ukres“!

Samo se u Tivtu tako zove. Na sreću, ovdje i traje zahvaljujući nekolicini zaljubljenika u takav način ribolova.

Duž dalmatinske obale i na otocima, nekada se slično ribalo. Većina Dalmatinaca  je  ribarevu sablju zvala „škrivanac“. Od specifičnog, gotovo viteškog načina ribanja, danas je ostalo samo sjećanje.

 

Ribanje „pod ukres“ mijenja se krajem XIX vijeka, pronalaskom centilene – acetilenske ribarske lampe. Osvjetljenje pomoću acetilena bilo je poznato, ali je ribar iz Senja Ivan Dellaitti 1889.godine uspio da napravi ribarsku lampu i isproba je. Stručnjaci austrijske Pomorske vlade ubrzo su ispitali, usavršili i svim ribarima prporučili Ivanovu lampu.

Acetilenska lampa.

Garbitna lampa.

Garbitača.

Cetilena! ( u Tivtu mora malo drugačije)

Mrak nad morem je razgrnut, a uskoro su se proizvodile i male ručne svjetiljke – taman za ribanje „pod ukres“.

Acetilenske svjetiljka, nalik na bocu, u donjem dijelu ima kalcijev karbid na koji polako kaplje voda iz malog rezervoara pri vrhu svjetiljke. Acetilen izlazi kroz cjevčicu i gori na keramičkom paveru koji je tako izrađen da daje lepezasti plamen. Slične svjetiljke korišćene su na kočijama i prvim automobilima.

 

Sablja u desnici, acetilena u lijevoj ruci, stare creve ( u gumenim čizmama je neudobno provesti u moru nekoliko sati) i  borsa od imbulja na leđima – naš ribar je spreman. Valja sačekati bonacu i noć.

Barku i pratioce izmislili su kasnije. Ribar „pod ukres“ lovio je sam, bez barke i pratnje. Bio je svoj, na svom dijelu mora i obale, pa nije morao da  dijeli ono ulovljene ribe!

Bio je vitez, umješan, brz, hrabar i odlučan da, ribanjem s kraja, pomogne svojima. A to nijesu mogli svi ribari. Danas o tome većina ribara ne zna ništa ili je tek čula, uvijek uz osmijeh koji liči na ruganje, priču o ribaru i sablji.

A ribara „pod ukres“, na sreću ima još nekoliko u Tivtu. Među njima najuporniji je Branko Božinović, u čijoj familiji je bilo i poznatih ribara sa sabljom.

I ta sablja od obruča sa bačava, (samo su sretnici imali je prave sablje) u Tivtu se drugačije zvala : kurćela.

Drugdje, kurtela. Veliki nož sa obostrano oštrim ivicama.

– Stari su ribali sa sabljom pod mus, a ja danas to radim iz zadovoljstva, iz ljubavi prema onima koji su me naučili. To me i obavezuje – da tradicija ne umre, kaže Branko.

Ima noći kada se zadovoljstvo podukresaša isplati jer se doma vraća sa tovarom i do osam kilograma ribe, nekada i po tridesetak sipa, a desi se da u borsi od imbulja nema ni jedne ribe. Najčešće se love manje orade, cipoli, barbunići, jegulje, škrpina i sipa.

Ako u ribanje sa sabljom krenete ranije, prije mraka, ponesite manje osti da prekratite vrijeme. Riba pod sablju neće prije nego li zacvrči garbitača.

Probali su podukresaši i sa drugim lampama.

Nije isto.

Ribi je, iz nekog razloga, najdraže treperavo svjetlo luči ili centilene.