ROMACTED – implementacija u opštini Tivat

Program ROMACTED podrazumijeva promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou. Riječ je o zajedničkom programu Evropske Komisije i Savjeta Evrope. Sprovodi se u 7 zemalja i 60 opština, među kojima je i Tivat. Implementacija programa u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Albaniji, Kosovu i Turskoj trajaće do 2020. Godine. U Crnoj Gori su programom obuhvaćeni Berane, Bijelo Polje, Nikšić, Podgorica, Herceg Novi, Tivat, Bar i Ulcinj. Prema riječima Darke Ognjanović, sekretarke Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja, programom se žele ojačati kapaciteti i interesovanja predstavnika lokalne samouprave koji se bave pitanjem inkluzije Roma, ali i ojačati kapaciteti pripadnika romske zajednice kako bi na adekvatan način izrazili svoje potrebe i ukazali na problem:

“Na ovaj način oni su direktno stupšili u kontakt sa licima koja mogu d aim pomognu, na koji način da uobliče taj zahtjev i na pravi način dobiju povratnu informaciju da li je moguće negdje asfaltirati ulicu, popraviti kuću, legalizovati objekat, imati osvjetljenje, da li je neka dokumentacija realno ostvarljiva, šta je moguće uraditi, koje osobe kontaktirati. Znači, dobili su sve informacije na jednom mjestu”.

Nakon što je među prvim opštinama u Crnoj Gori usvojila lokalni Akcioni plan koji se tiče unapređenja života Egipćana i Roma Opština Tivat je takođe među prvima od smjernica iz projekta ROMACTED, formirala radnu grupu od predstavnika lokalne zajednice Roma i Egipćana i institucija da bi na najbolji mogući način, pružili sve informacije potrebne za unapređenje života te populacije.

Mi imamo problem sa dva neformalna naselja. Radi se od naseljima gdje su problemi koji treba da se rješavaju ili vezani za saradnju sa drugom opštinom ili problem tih svih porodica iziskuje dodatna novčana sredstva koja je teško ostvariti bez stranih donatora. Tako je ovaj projekat nešto što će nam pomoći da kroz donacije i načine imamo pomoć Savjeta Evrope a mi bi bili partner”.

Realizacijom ROMACTED programa očekuju se opipljivi pomaci na terenu i promjene koje će osjetiti stanovništvo u lokalnim samoupravama kao i efikasnije učešće građana Romske i Egipćanske populacije u lokalnim planovima i projektima.