Sa požutjelih stranica

Radio Tivat će  u narednom periodu objavljivati izvode iz novine “Sa požutjelih stranica” koje je Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti priređuje već treću godinu u okviru manifestacije “Novembarski dani“.

„ПРВА БОKЕШKА ГЛИНЕНА ИНДУСТРИЈА“

Под овим именом образовано је друштво, које има задатак, да употреби наслаге глине у Солиоцком пољу за фабрикацију опека, тигала и сличних производа. До сада се је јако осјећала оскудица оваквих производа, тако да је овим предузећем не само учињен један важан корак напријед у дизању домаће привреде већ ће бити удовољено једној од пријеких потреба Боке и околних крајева. Припремне су радње у најбољем току.

Ово је врло добра прилика, да Бокељи допринесу уз своју корист опћој ствари. Нарочито препоручамо бокешким родољубима по свијету, да не пропусте ову прилику за судјеловање у овом предузећу. Тим ће уједно извршити еминентно патриотску дужност. Привредна организација то је најпоузданија веза између Бокеља и најчвршћи темељ, на коме треба, да се ослони напредак и обнова Боке. Удјели износе најмање 500 кр., који се имају потпуно уплатити и то одма. За Бокеље на страни најбоље ће бити, да износе пошљу „Српској Бокешкој Штедионици у Kотору“ или „Српској Kредитној Задрузи у Херцегновоме“ са налогом да их уложе у друштво.

Уједно могу означити лице свога повјерења или препустити тим заводима, да њихова права у друштву заступају до њихова даљег одређења.

На послетку напомињемо, да ово предузеће има особиту важност за напредак опћине кртољске, која ће црпити такођер корист било прирезима, било од рада својих припадника.

„Бока“, бр. 1, стр. 4, 23.01.1908.г.