Šahovski savez usvojio Nacrt Statuta

Skupstina Sahovskog saveza usvojila je danas u Ppdgorici Nacrt Statuta, uskladjenog sa novim Zakonom o sportu.

Ukoliko Ministarstvo sporta da saglasnost na ovaj Nacrt na iducoj Skupstini Saveza delegati ce odlucivati o predlogu novog Statuta.

Današnjoj Skupstini prisustvovao je i predstavnik ŠK Mimoza iz Tivta.