Sanacija platoa kod stare opštinske zgrade

Radnici DOO Komunalno počeli su danas sanaciju dijela platoa između doma „Gracija Petković“ i stare opštinske zgrade. Prema riječima direktora Komunalnog, Vlada Đukića sanacioni radovi preduzimaju se na inicijativu Vodakoma uoči 21.marta kada po tradiciji obilježavaju Svjetski dan šuma i Svjetski dan voda. U planu je obnavljanje oštećenog stepeništa i žardinjera u koju će za tu priliku služba gradskog Zelenila zasaditi nove sadnice. Riječ je o zajedničkoj donaciji Vodakoma, tivatskog Vodovoda i kanalizacije, opštine Tivat kao i Komunalnog koje finansira izvođenje radova i metarijal.