Saopštenje JP Morsko dobro povodom spora vezanog za kupalište ispred hotela „Palma“

Saopštenjem za javnost obratilo nam se JP Morsko dobro povodom spora gostiju i mještana Tivta i uprave hotela “Palma”, u kome se kaže:

„Kupalište ispred hotela Palma u Tivtu je hotelsko kupalište čiji režim korišćenja po Pravilniku o bližim uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti, vrstama i uslovima korišćenja kupališta na moru definiše zakupac/hotelijer. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je naručilo izradu elaborata o premjeru površina koje su bile predmet Javnog poziva i zakupa, na osnovu kojih će se izvršiti precizno određivanje zahvata hotelske plaže.

Važno je napomenuti da se sa obije strane hotelskog kupališta, u ukupnoj dužini od 70 metara, nalaze slobodne plažne površine – tzv “gradske plaže” koje nemaju plažni mobilijar i na raspolaganju su svim mještanima i gostima koji žele da donesu svoj suncobran i peškir i uživaju moru i suncu.

Uvažavajući potrebe lokalnog stanovništva i posjetilaca koji nisu hotelski gosti, Javno preduzeće će u narednom periodu uložiti sredstva da se navedene plažne površine dodatno opreme i učine komfornijim za sve kupače, posebno vodeći računa o starijim licima.“