Saopštenje UBNORa Tivta

Obilježavajući značajne datume i događaje iz naše bogate slobodarske istorije ne samo da evociramo sječanje na te slavne dane, herojske podvige sinova i kćeri ovog naroda, već pamteći istorijske izvore odužujemo generacijski dug – kaže se u saopštenju UBNORa Tivta.

Slobodarske tradicije naroda Boke kotorske, kako u ranijoj istoriji, tako i za vrijeme Drugog svjetskog rata, vezane su za područje Boke kotorske, a preko Cetinja, Grahova i Nikšića sa cijelim područjem Crne Gore, pa i šire do Skoplja i Strumice.

Stanovnici ovog kraja, kao i čitave Boke imaju dugu tradiciju bokeljskih moreplovaca, učesnici su Grbaljskih i Krivošijskih buna i borbe protiv tuđina, koja nikada nije prestajala u slobodarskoj Boki kotorskoj  i Crnoj Gori.

U ponedjeljak, 9. jula navršava se tačno 74. godine kada je u Boki stradao Sreski komitet Kotora, a ovom događaju predhodila je već ranije planirana kaznena ekspedicija, koju su izveli četnici u saradnji sa Njemcima na čitavoj teritoriji Boke u vremenu od 08. do 18. jula 1944. godine.

Junačkom smrću, poginuli su:

– Nikola-Niko Anđus, rođen u Tudurovićima-Sveti Stefan, član je Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) od 1940.godine i sekretar Sreskog Komiteta KPJ Kotor.

Za narodnog heroje, proglašen je 1955. godine.

– Mihailo Ivanović, sekretar Okružnog Komiteta SKOJ-a Kotor.

– Borislava-Borka Zenović, rođena u Budvi, član SKOJ-a od 1941. godine, a KPJ od 1943.Internirana je u logorima Albanije i Bugarske.

– Đuro Božinović, rođen u ovome kraju, omladinac sa 22. godine, cijelo vrijeme je pomagao NOR-u i sarađivao sa ilegalnim partizanskim radnicima.

Hapšen je marta 1943. godine.

Prilikom pogibije ovih četvoro boraca, ranjena je Nana Božinović, članica SKOJ-a iz Mrčevca.

Udruženja boraca NOR-a i antifašista Tivta, Kotora, Budve i Herceg Novog, su dobrovoljne, patriotske, jedinstvene antifašističke organizacije u Savezu udruženja boraca NOR-a i antifašista Crne Gore, koje organizuju SJEĆANJA povodom 73. godina Pobjede i 74. godine pogibije članova Sreskog komiteta Kotor u Mrčevcu.

Manifestacija će se održati 09. jula(ponedjeljak) sa početkom od 10 časova kod spomenika u Mrčevcu – ističe se u saopštenju predsjednika UBNORa Tivta Dragiše Ćosovića.