Sastanak u cilju sprečavanja korupcije

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, koji se obilježava 9.decembra, danas će se sa organima lokalne samouprave i predstavnicima javnih službi, u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat održati sasatanak sa predstavnicima organa lokalne samouprave, savjetima i pravnim licima čiji je osnivač Opština. Skup počinje u 9, 30 sati.

Na sastanku će govoriti predsjednica Opštine dr Snežana Matijević, a menadžer integriteta i članovi tima predstaviće mjere i aktivnosti iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije opštine Tivat za period 2017-2018., kako one koje su realizovane, tako i one na kojima trebamo da radimo tokom 2018. godine.

Ciljevi su i da se unaprijedi integritet, odgovornost i dobro upravljanje javnim poslovima i javnom imovinom. Planovi integriteta su bitni za ugled institucije.

Nakon sastanka prisutnima će se podijeliti  promo materijal prevencije korupcije u javnim nabavkama, za zaštitu zviždača i prijavljivanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na korupciju, zatim materijal koji objašnjava šta je lobiranja kao i kako prijaviti korupciju.