centar za kulturu tivat 22

Savjet CZK prihvatio ostavke Vojislava Kaluđerovića i Dragana Lakovića

U ime Savjeta Centra za kulturu, predsjednica Jelena Bujišić oglasila se danas saopštenjem u kome je navela zaključke sjednice u vezi ostavki direktora Centra za kulturu Vojislava Kaluđerovića i umjetničkog direktora, Dragana Lakovića i usvajanja plana i programa rada ove ustanove.

„Sa željom da tačno i pravovremeno izvjestimo javnost o radu juče održane sjednice savjeta JU Centar za kulturu Tivat, Savjet izvještava da je dana 14.12. 2016.godine, sa početkom u 17:00 sati, održan nastavak prethodno prekinute 2.sjednice Savjeta Centra za kulturu Tivat koja je otpočeta dan ranije 13.12.

Sjednici su prisustvovali svi članovi Savjeta kao i Direktor CZK Vojislav Kaludjerović, umjetnički Direktor CZK, Dragan Laković i predstavnik nadležnog organa lokalne uprave koji vrši nadzor nad radom ove ustanove kulture, sekretarka Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti mr Dubravka Nikčević.

Savjet je razmatrao i većinom glasova usvojio Dnevi red sa izmjenama i dopunama. Na sjednici Savjeta usvojene su prethodno podnijete ostavke Direktora i umjetničkog Direktora.

Na samoj sjednici Direktor i Umjetnički Direktor dostavili su zahtjev za povlačenje ostavki, što je većinom glasova odbijeno.

Takodje, konstatovano je da članica Savjeta koja je na prethodnoj sjednici obavijestila o svojoj ostavci je istu povukla s obzirom da nije u konfliktu interesa kako je prvobitno smatrala.

Savjet je razmatrao ponudjeni Prijedlog programa rada i finansiskog plana JU CZK za 2017.godinu dostavljenog na započetoj sjednici Savjeta koja je prekinuta 13.12.2016.godine i isti nije usvojio.

Kako je na samoj nastavljenoj 2. sjednici Savjeta od strane Direktora i Umjetničkog Direktora, prilikom utvrdjivanja Dnevnog reda dostavljen novi Prijedlog programa i finansijskog plana rada JU CZK za 2017.godinu, zbog neblagovremenosti dostavljanja, isti nije uzet u razmatranje“, ističe se u saopštenju Savjeta CZK.