Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti:Rekonstrukcija spomenika u parku obavljena u skladu sa konzervatorskim uslovima

Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti reagovao je povodom teksta „Ne mogu da identifikuju grb na spomeniku u parku”, autora Željka Komnenovića koji je objavljen u ponedjeljak, 11. februara, na sajtu Radio Tivta. 

„Radi objektivnog informisanja javnosti, ponavljaju da su konzervatorsko-restauratorski radovi na tri spomen-obilježja u Velikom gradskom parku, uključujući i Spomenik u čast 31. oktobra 1918. godine, dana podizanja flotne zastave Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, završeni u skladu sa Rješenjem o konzervatorskim uslovima koje je izdala Uprava za zaštitu kulturnih dobara.

U članu 95 Zakona o zaštiti kulturnih dobara  („Službeni list Crne Gore“, br. 049/10 od 13.08.2010, 040/11 od 08.08.2011, 044/17 od 06.07.2017) navodi se da se “konzervacijom obezbjeđuje očuvanje kulturnog dobara u zatečenom stanju”, kao i da se “konzervacija sprovodi na kulturnom dobru ili njegovom dijelu o čijoj originalnosti nema validnih podataka na osnovu kojih bi se mogla sprovesti restauracija ili druga konzervatorska mjera”.

U članu 96 istog Zakona između ostalog se navodi  “Restauracija se ne može odobriti i vršiti na osnovu pretpostavljene originalnosti, odnosno autentičnosti kulturnog dobra”, što navodi na zaključak da na osnovu jedine fotografije iz toga doba koju posjedujemo, a koju nam je dostavio novinar Željko Komnenović, nijesu  se pouzdano mogli definisati  elementi grba.

Ukazujući još jednom, kao što smo to naveli i u odgovoru na novinarski upit, konzervatorski radovi na ovom kao i na preostala  dva spomen-obilježja u Velikom gradskom parku su izvršeni u skladu sa zakonskim odredbama, ne stavljajući u dilemu lokalnu upravu i stručni  tim doo Projektor da djeluje suprotno Zakonu.

Fotografija iz arhive novinara, pritom slabe rezolucije, ne može biti isključivi i jedini mjerodavni dokaz za rekonstrukciju spomen-obilježja, ukoliko nisu prikupljeni svi dostupni izvori podataka i istraživanja koja nedvosmisleno potvrđuju autentičnost izgleda datog spomen-obilježja, odnosno spomen-ploče“, ističe se u reagovanju Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti.