Seminar za prosvjetne radnike

Predhodnog vikenda u OŠ“Drago Milović“ u Tivtu u saradnji sa Zavodom za školstvo Crne Gore, uspiješno je realizovan seminar za prosvjetne radnike sa temom „Narodni plesovi Crne Gore“.
Predavač na ovom seminaru bio je prof. Predrag Šušić koji je teorijski i praktično prikazao sličnosti i razlike u narodnim običajima, nošnjama, pjesmama i plesovima sa teritorije Crne Gore.
Uz prisustvo značajnog broja prosvetara iz različitih krajeva Crne Gore, poseban akcenat dat je na mnogo široj i većoj upotrebi narodnih plesova u nastavi od dosadašnje prakse, kao i na metodici obuke narodnih plesova i pristup u radu sa djecom.
Zaključeno je da bi ovakvih seminara trebalo biti i više, a da se upravo ovakav seminar u nekom narednom periodu ponovo organizuje i u drugim opštinama.
Uspješnu realizaciju ovog seminara pomogli su OŠ“Drago Milović“ Tivat i FA“Nikola Đurković“iz Kotora.