Simović otvara 41. zasijedanje Generalne komisije za ribarstvo Mediterana

Crna Gora će u periodu od 16. do 20. oktobra 2017. godine biti domaćin 41. redovnog zasijedanja Generalne komisije za ribarstvo Mediterana  (General Commission for Fisheries – GFCM).U organizaciji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja zasijedanje će biti održano u hotelu Splendid, u Budvi.

Skup će sjutra u 10,00h, otvoriti potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede mr Milutin Simović.

GFCM djeluje u okviru Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) i ima za cilj da podstiče razvoj i zaštitu ribljih resursa i živih bogatstava mora, kao i  održivo upravljanje ribarstvom i akvakulturom. Crna Gora je članica Generalne komisije za ribarstvo Mediterana od 2008. godine i do sada je aktivno učestvovala u radu ove međunarodne organizacije. Preporuke koje donosi GFCM su obavezujuće za njene članice, čime se omogućava primjena politika održivog korišćenja i zaštite ribljih resursa i ostalih organizama u moru.

Na skupu u Crnoj Gori učestvovaće oko 120 delegata iz 25 zemalja, koji će raspravljati o ribarskoj politici Mediterana. Osim predstavnika Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, na ovom značajnom međunarodnom skupu za razvoj ribarstva, ispred Crne Gore učestvovaće i naučnici i istraživači iz Instituta za biologiju mora u Kotoru.