Sistemu 48 stiglo 287 prijava

U prvoj polovini ove godine evidentirano je ukupno 287 prijava u Sistemu 48 Opštine Tivat, informacionom sistemu koji je uspostavlejn u oktobru 2016. godine sa namjerom da se uz pomoć savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija pojednostavi i ubrza prijava i rješavanje komunalnih problema u Tivtu.

Od ukupnog broja prijava uspješno je zatvoreno 279, neuspješno 1, odbijene su 4, dok je za 3 prijave utvrđena nenadležnost lokalnih službi.

Najviše prijava građani Tivta uputili u Komunalnom d.o.o., ukupno 159, najviše u oblasti održavanje zelenih površina, a duplo manje Komunalnoj policiji, ukupno 81, dominantno u oblasti nepropisnog parkiranja. Službi za inspekcijske poslove upućene su 24 prijave, najviše zbog  nelegalne gradnje, zatim 12 prijava Vodovodu i kanalizaciji doo, a Azilu 11 prijava.

„S obzirom na činjenicu da je u cijeloj prošloj godini registrovano 377 prijava, a u prvom polugodištu ove godine brojčano već 76% od ukupnog broja prijava u 2017. godini, možemo zaključiti da se građani navikavaju i da sve više koriste ‘alat’ koji im zaista znatno pojednostavljuje proces prijave komunalnog problema. Takođe, mali broj odbijenih prijava i prijava za koje je utvrđena nenadležnost govori da građani već u velikoj mjeri prepoznaju koji problemi su u nadležnosti rješavanja opštinskih službi, te da koriste sistem na adekvatan način. Procenat uspješno zatvorenih prijava, oko 97%, jasno pokazuje da opštinske službe reaguju na prijavljene probleme i da građani bivaju informisani u najvećem broju slučajeva u roku zadatom uvođenjem Sistema 48, što nam daje za pravo da budemo zadovoljni dosadašnjim rezultatima korišćenja sistema i da zaključimo da sistem sve više opravdava svrhu postojanja. Uvjeren sam da će građani vremenom u sve većem broju prepoznavati benefite datog sistema te da će frekvencija korišćenja istog biti značajno veća u narednom periodu“, ističe Goran Božović, rukovodilac Službe za informacione sisteme i zajedničke poslove u Opštini