Sjutra isplata materijalnih davanja

Isplata materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite počeće u srijedu 17. jula, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja i socijalnog staranja.

“Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 465.831,27 eura.  Za korisnike materijalnog obezbjeđenja izdvojeno 855.627,19 eura, dok je za korisnike dodatka za djecu izdvojeno 382.259,26 eura”, navodi se u saopštenju.

U skladu sa Uredbom o načinu ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori izdvojeno je za troškove sahrane 14.460,00 eura.

“Za pravo na dodatak za njegu i pomoć izdvojeno je 1.253.496,40 eura, a za pravo na ličnu invalidninu 481.205,28 eura. Naknada roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine 458.705,69 eura.  Za smještaj u ustanovama socijalne i dječje zaštite obezbijeđeno je 157.730,39 eura, a za smještaj u ustanovama van Crne Gore izdvojeno 26.701,28 eura, za korisnike porodičnog smještaja 125.168,48 eura”, naveli su iz Ministarstva.

Za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama izdvojeno je 122.950,64 eura.

“Za korisnike refundacije za porodiljsko odsustvo izdvojeno je 1.384.134,03 eura. Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece u skladu sa Zakonom i izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore 597.911,90 eura Za uplatu doprinosa korisnicama nakande po osnovu rođenja troje ili više djece 172.946,67eura .Za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom izdvojeno je 253.326,68 eura”, zaključili su iz Ministarstva.