Stručni skup o bolesti zavisnosti

Crnogorski ministar zdravlja Miodrag Radunović otvario je danas u Kotoru trodnevni stručni skup pod nazivom „Savremena dostignuća u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti“ koji organizuju Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor i Evropski centar za mir i razvoj iz Beograda.

Ministar Radunović je naveo podatke iz dva uzastopna kruga Evropskog školskog istraživanja o alkoholu i drugim drogama sprovedena među srednjoškolcima u Crnoj Gori 2008. i 2011.godine, koji ukazuju da je 77% mladih do 16 godina konzumiralo alkohol bar jednom u životu. Po njegovim riječima, ukupan broj osoba koje su se javile zbog alkoholizma ili upotrebe droga u ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite, kao i na hospitalni tretman u 2011.godini bio je 552, u 2012. bilo je 546 pregleda na primarnom nivou zbog mentalnog poremećaja i poremećaja ponašanja uzrokovanih alkoholizmom i 536 pregleda zbog mentalnog poremećaja usljed upotrebe droga, prenosi radio Kotor.
Predavači na stručnom skupu koji se ova tri dana održava u hotelu „Cattaro“ i Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor, će biti poznavaoci bolesti zavisnosti iz Crne Gore, Hrvatske i Srbije