Skupština opštine 20. avgusta sa 13 tačaka

Skupština opštine Tivat održaće se 20. avgusta sa 13 tačaka dnevnog reda – saopšteno je iz kabineta predsjednika Parlamenta Ivana Novosela.

I ovo zasijedanje Radio Tivat će direktno prenositi.

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 • usvajanje zapisnika sa XXIX sjednice SO Tivat  –

 

 1. Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima Opštine Tivat za period 01.01. – 30.06.2019.godine
 2. Predlog Odluke o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen – ploče Branku Briniću
 3. Predlog Odluke o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen – ploče Dragu Miloviću
 4. Predlog Odluke o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen – ploče Antu Staničiću
 5. Predlog Odluke o izmiještanju spomen-ploče poginulim radnicima “Arsenala” Tivat
 6. Predlog Odluke o izmještanju spomen – ploče sa tekstom o podršci radnika Arsenala pobuni mornara u Boki 1918. godine Tivat
 7. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila Društvu sa ograničenom odgovornošću “ Parking servis “ Tivat
 8. Izvještaj o radu DOO „Autobuska stanica“ Tivat sa finansiskim izvještajem i izvještajem revizora
 9. Predlog Odluke o raspodijeli dobiti DOO „ Autobuska stanica“ Tivat za 2018.godinu
 10. Plan zaštite od zemljotresa na teritoriji opštine Tivat i Procjena rizika od zemljotresa na teritoriji opštine Tivat
 11. Predlog Odluke o pokretanju postupka izgradnje stambenih objekata
 12. Predlog Odluke o ustanovljavanju službenosti na kat.parcelama 163 i 164 KO Donja Lastva radi polaganja elektro kabla
 13. Predlog Odluke o pristupanju kupovine zemljišta