Slab odziv NVO na javnoj raspravi o budžetu

Okrugli sto sa nevladinim organizacijama o Nacrtu Odluke o budžetu za 2019. godinu održan je uz prisustvo samo dva predstavnika NVO. U ime Dječijeg saveza Tivat, Slavica Vulanović je kazala da je zadovoljna saradnjom koju ta organizacija ima sa opštinom i zahvalila se na podršci. Lazar Božović je ispred NVO KUD „Boka“ i  NVU „Maškarada“ istakao da novčanih sredstava nikad nije dovoljno, ali da istovremeno treba biti realan. Božović je izdvojio prvi Međunarodni karneval u Tivtu kao jednu od značajnijih gradskih manifestacija koju je proteklog ljeta organizovalo udruženje „Maškarada“ i Međunarodni festival dječijeg folklora „Kolo prijateljstva“ u organizaciji KUD-a „Boka“. Božović je izlaganje zaključio istakavši tri gradske organizacije (GPD, KUD „Boka“ i Bokeljska mornarica) za koje smatra da se trebaju posebno finansirati zbog značaja i tradicije koju baštine.

U Nacrtu Odluke o budžetu opštine za 2019. godine za NVO je predviđeno 60.000