Stop krivolovu: Akcioni plan odličan, insistiraćemo na odlučnom sprovođenju

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore usvojilo je Akcioni plan o suzbijanju krivolova i upotrebe eksplozivnih naprava i drugih nedozvoljenih alata i opreme u svrhu ulova ribe. Na ovaj način, donešena je strategija koja definiše sve subjekte i sve korake u cilju odlučnog i konačnog obračuna sa krivolovcima, u prvom redu dinamitašima, čije djelatnosti, osim što uništavaju more i podmorje, predstavljaju životnu opasnost za sve korisnike mora i priobalja.

Pet mjeseci od pokretanja široke kampanje Stop krovolovu, koju su inicirali sportski ribolovci i ronioci, država je nizom akcija i mjera pokazala da je odlučila da se suprotstavi organizovanom kriminalu, kojem svjedočimo već decenijama. I same pokretače akcije iznenadila je brza i energična reakcija države da udruži sve kapacitete i krene u obračun sa krivolovcima, kaže za naš radio sportski ribolovac Alek Vuković, koji je inicirao formiranje grupe građana Stop krivolovu:

“U roku od samo sedam dana, donijet je Ukaz Vlade, da se brzo i energično stane na put krivolovu u Crnoj Gori, posebno onom gdje se koriste eksplozivna sredstva, koji osim problema izlovljavanja ribe, stvara niz drugih problema koje je ova država prepoznala. Vrlo brzo se formira Direktorat za ribarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, taj direktorat osniva Radnu grupu, koja ima za cilj samo zaustavljanje krivolova i prevenciju istog u narednom periodu”.

Posljednja tri mjeseca obilježila je odlučna reakcija MUP-a, veliki broj prekršajnih i krivičnih prijava, smanjenje obima krivolova dinamitom. Najznačajniji efekat kampanje Stop krivolovu je od samog starta od najšire javnosti prepoznat značaj uključivanja svih nas koji živimo na moru i pored mora, ali i drugih voda u Crnoj Gori. Vuković ističe da su se ljudi ohrabrili, da svakodnevno prijavljuju sve nepravilnosti koje uoče na moru. I policija na njih reaguje. Osim MUP-a, u Radnu grupu Ministarstva poljoprivrede uključeni su i predstavnici Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Državnog tužilaštva, Uprave za inspekcijske poslove, JPMD, Agencija za zaštitu životne sredine, te Savez za sportski ribolov na moru, čiji aktivisti raspolažu sa najviše relevantnih podataka. Usvojeni Akcioni plan je, prema riječima Vukovića, prvi zvanični dokument u koji je ušlo preko devedeset odsto sugestija i prijedloga od strane ribolovaca, podržavalaca projekta “Stop krivolovu“. “Sada imamo dokument Ministarstva poljoprivrede gdje jasno stoji ko što treba da radi u narednom periodu, a u cilju zaustavljanja i prevencije krivolova”- zaključuje Vuković. Stop krivolovu i dalje će ostati servis svih dionika u procesu, ne samo učešćem u radu Radne grupe, već i konstantnim prikupljanjem informacija na terenu i monitoringom sprovođenja donešenog Akcionog plana.

Akcioni plan, između ostalog, predviđa formiranje posebnog policijskog tima za suzbijanje krivolova, ustanovljavanje ribolovačke službe, pooštravanje kaznenih mjera, unapređivanje kapaciteta inspekcije za ribarstvo, kontrolu mogućih kanala nabavke eksplozivnih sredstava, te brojne druge mjere. Ipak, kao ključni moment cijelog procesa Vuković pozdravlja uključivanje tužilaštva u rad Radne grupe. Jer, bez njihove odlučne akcije na adekvatnom procesuiranju počinioca prekršajnih i kaznenih djela, nema konačnog obračuna sa krivolovcima.

Uz dinamit, Boka ima veliki problem i sa mrežama stajačicama, koje nelegalno opasavaju zaliv gotovo cijelom dužinom od Petrovića do Igala. A, o čemu svjedoći i nedavni nalaz Instituta za biologiju mora, „pod Krašiće“ se ponovo „ćiketaje“, što nije bila praksa posljednjih godina.