Strategija obnove maslinjaka na Vrmcu

Projekat „Platforma za obnovu i razvoj maslinarstva kao osnova ruralnog razvoja na Vrmcu“ finansira se iz sredstava EU u okviru šireg projekta „Ruralni razvoj vođen od strane ruralnih organizacija civilnog društva. Taj projekat provodi Fondacija za povezivanje prirodnih vrijednosti i ljudi sa partnerima. Na konkursu, dio sredstava je dobilo KZU Napredak Gornja Lastva za svoj program koji provodi zajedno sa Udruženjem maslinara Boka i Udruženjem Kamelija iz Stoliva. O preojektu, Marija Nikolić iz Napretka kaže:

Cilj toga projekta je da se uspostavi platforma za obnovu maslinika na Vrmcu, bez obzira na njegovu teritorijalnu podjelu. Znamo da je maslinarstvo na Vrmcu i proizvodnja maslinovog ulja nekada bila vrlo razvijena. Naša je namjera da uspostavimo platformu svih koji mogu doprinijeti obnovi razvoju maslinarstva na Vrmcu sa nadom da bi to moglo onda potaknuti i obnovu napuštenih sela“.

Obnovom napuštenih sela KZU se bavi 30 godina. Zvanični početak projekta je bio 10. aprila i dosadašnje aktivnosti su posvetili organizacionim poslovima. Opština Tivat je saradnik zato što državne institucije ne mogu biti partneri ali, kako Nikolić kaže, obnova maslinarstva se ne može provesti bez tijesne saradnje sa opštinom.

Projekat traje šest mjeseci. Završava u oktobru i u okviru toga ćemo imati jedan okrugli sto na kome ćemo imati jedan okrugli stol na kome ćemo predstaviti zakonodavni okvir koji se tiče maslinarstva na nacionalnom i na lokalnom nivou. Takođe ćemo predstaviti direktive i budući zakonodavni okvir kada Crna Gora bude članica EU. Taj okrugli stol je prva vidljiva aktivnost projekta i on je planiran za 28. Maj u Gornjoj Lastvi“.

Projektom su planirane još dvije radionice, jedna koja će se baviti praktičnim pitanjima obnove postojećih maslina a druga proizvodnjom kvalitetnog maslinovog ulja u skladu sa svremenim standardima. Krajnji produkt projekta bi trebala biti strategija obnove maslinarstva, dokument koji će raditi eksperti iz te oblasti u tijesnoj saradnji sa vlasnicima maslina i udruženjima koji se time bave.