Sutra isplata materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite

Isplata materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite počeće sutra a za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 498.431 eura, saopštilo je Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja izdvojeno 918.905 a za korisnike dodatka za djecu 395.240 eura.

U skladu sa Uredbom o načinu ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori opredjeljeno je za troškove sahrane 18.435, za pravo na dodatak za njegu i pomoć  1.061.321 a za pravo na ličnu invalidninu 460.907eura. Naknada roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine 435.397,80 eura.

Za smještaj u ustanovama socijalne i dječje zaštite obezbijeđeno je 151.308,  za smještaj u ustanovama van Crne Gore 20.121 i za korisnike porodičnog smještaja 128.945 eura. Za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama izdvojeno je 172.269  a za korisnike refundacije za porodiljsko odsustvo 1.766.952 eura.

Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece u skladu sa Zakonom i izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore 558.871 eura. Za uplatu doprinosa korisnicama nakande po osnovu rođenja troje ili više djece 97.067, za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom izdvojeno je 174.685eura.