Svečana akademija OBNOR-a u Kotoru

Organizacija boraca NOR-a 1941-1945 g. Kotora (OBNOR) povodom 22.decembra – dana JNA, 70 godina od formiranja boračke organizacije i godišnjice formiranja Prve proleterske brigade organizovala je svečanu akademiju u palati Bizanti.
Referat je podnio predsjednik OBNOR-a Kotor Ljubenko Borović koji je podsjetio da je SUBNOR Jugoslavije formiran 1947. u Beogradu, na čijem je čelu bio Josip Broz Tito, a generalni sekretar Aleksandar Ranković.
„To je poslije KPJ dugo vrmena bila najjača društveno-politička organizacija, nastala na veličanstvenom tekovinama NOB-

a naroda Jugoslavije koja je u momentu nastanka imala 1,3 miliona članova“, kazao je Borović.
Sve su republike nakon toga oformile svoje orgnaizacije, ali je u onoj na nivou SRJ, kako je naveo, 1997. godine došlo do „pucanja šavova“ u ovoj do tada jedinstvenoj organizaciji.
„Andrija Nikolić je formirao novu partijsku organizaciju, ušao u prostorije SUBNOR-a Crne Gore, preuzeo administraciju, pečate…Ovu organizaciju podržava i današnja vlast i oni se finansiraju iz budžeta Crne Gore“, kazao je između ostalog Borović.
On je istakao pomoć koju je Organizaciji boraca pružala SNP, kao i prisnu saradnju sa veteranima Ruske Federacije.
U programu su učestvovali učenici osnovnih škola Njegoš i Narodni heroj Savo Ilić, a dodjeljena su i priznanja zaslužnim pojedincima.
Savez Organizacije boraca NOR-a Crne Gore, povodom jubileja-70 godina uspješnog rada, a za izuzetni doprinos u afirmaciji organizacije, očuvanju izvornih principa slavne NOB i njegovanje revolucionarnih tradicija, dodijelio je Povelju: Luki Stijepoviću, Marku Ercegoviću, Đuru Pribiloviću i Vuku Ćetkoviću.
Pored priznanja SOBNOR-a Crne Gore, opštinska organizacija boraca NOR-a Kotor dodijelila je medaljon Rajku Samardžiću za izvanredan doprinos u njegovanju tradicija NOB-a i njenoj afirmaciji.
Akademiji su prisustvovali, pored boraca, potomaka boraca i njihovih poštovaoca iz Kotora i predstavnici boračkih organizacija: Budve, Tivta, Herceg Novog, Trebinja i Podgorice, kao i predstavnici vojnih penzionera Crne Gore.

sdr

Predsjednik OBNOR Herceg Novi Mihajlo Kilibarda ocijenio je da crnogorski režim nema pravo da podiže spomenik Josipu Broz Titu „jer je crnogorsko more, nebo i planine prodao novim fašistima“
„Podizanjem spomenika režim krije, odnosno prikriva, svoju profašističku ideologiju i profašistička shvatanja“, kazao je Kilibarda na svečanoj akademiji Organizacije boraca NOR-a 1941-1945 g. Kotora (OBNOR) povodom formiranja I Proleterske narodno oslobodilačke brigade i 70 godina od formiranja SUBNOR-a Crne Gore, kao i Dana JNA, održanoj danas u sali Skupštine opštine Kotor – palata Bizanti.
Kilibarda je kazao da budućnost čovječansta nije u rukama onih koji su uništili radničku klasu i privredni sistem Crne Gore
„Juče se hvale da će zaposliti 10.000 čjudi. A što je uradio naš sistem, naš vrhovni komandant i Savez komunista Jugoslavije, koji su samo jednom naletu zaposlili preko 100.000 Crnogoraca. To su podaci na osnovu istorijskih činjenica i fakata“, kazao je Kilibarda.
On je istakao rad i snagu boračke organizacije u Kotoru.
„Raduje me činjenica da je Boračka organizacija Kotora, legedarnog Kotora jaka i da je uspješna, uprkos pritiscima koji se vrše na nas od strane režima koji marifetlucima, podvalama, mitom i korupcijom, negira principe i suštinu naše jugoslovenske socijalističke revolucije“, kazao je Kilibarda.
On je kazao da „potomci slavnih boraca legendarne Boke treba da budu jedinstveni i da gaje patriotizam i rodoljublje“.
Kilibarda je istakao da je po svom karakteru, formi, suštini i specigičnosti, u skladu sa naučno prihvaćenim činjenicima, od 1941. do 1945. vođena jugoslovenska socijalistička revolucija, iako se ovaj period često poistovjećuje sa NOB-om, NOP-om, gerilom i sl.