Svjetski dan djevojčica

U svijetu se danas obilježava Dan djevojčica -International Day of the Girl Child, međunarodni praznični dan koji su proglasile Ujedinjene nacije. Prvi put Dan djevojčica proslavljen je 11.10.2012. godine, jer su UN 2011. godine donijele odluku da 11. oktobar postane njihov međunarodno priznat dan. Smisao praznika je u stvaranju više mogućnosti za djevojčice i u podizanju svijesti o rodnoj nejednakosti, sa kojom se suočavaju djevojke širom svijeta na osnovu pola. Ova nejednakost obuhvata oblasti prava na obrazovanje/pristup obrazovanju, ishrane, zakonskih prava, medicinske njege i zaštite od diskriminacije, nasilja nad ženama i neslobodnih dječjih brakova.

Tema proslave 2018. je “Sa njom: kvalifikovana ženska snaga”. Današnja generacija djevojčica sprema se da uđe u radni svijet, koji je transformisan inovacijama. Obrazovani i kvalifikovani radnici su uveliko traženi, a smatra se da je četvrtina mladih ljudi, od kojih je većina ženskog roda, trenutno niti nezaposlena, niti u procesu obrazovanja, ili obuke. Od milijardu mladih, zajedno sa 600 miliona ženskih adolescenata, koji naredne decenije treba da se zaposle, preko 90% njih iz zemalja u razvoju, radiće u neformalnom sektoru, gdje ima niske, ili nikakve zarade, uz zlostavljanje i eksploataciju, kaže se na portalu UN.
Međunarodni dan djevojčica 2018. označava početak jednogodišnjeg napora da se povežu partneri i zainteresovane strane da bi svoju pažnju i investicije usmjerili na najznačajnije potrebe i mogućnosti da djevojke steknu kvalifikacije za zapošljavanje.