Takmičenje za najljepše pismo

Pošta Crne Gore i ove godine organizuje Takmičenje za najljepše pismo. Ovogodišnja tema je „Napiši pismo o svom heroju”. Takmičenje je namijenjeno učenicima osnovnih škola u Crnoj Gori.
Pošta Crne Gore je za autore četiri najbolja pisma pripremila vrijedne nagrade: lap-top, foto aparat, mobilni telefon i biciklo.
Pravo učešća na Takmičenju imaju djeca do 15 godina. Sastav treba biti u formi pisma, odnosno sadržati sve elemente pisma (adresu primaoca, oslovljavanje, sadržaj, pozdrav, adresu pošiljaoca, potpis pošiljaoca).
Prema pravilima Svjetskog poštanskog saveza, sastav mora biti neobjavljivan, autor pisma mora se pridržavati teme, a pismo treba da sadrži do 1000 riječi. Rad može sadržati i ilustraciju.
Učesnici su obavezni, uz svoje pismo, dostaviti: ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, naziv i adresu škole, ime predmetnog nastavnika, razred koji pohađaju i broj riječi u pismu. Uz pismo napisano rukom, poželjno je dostaviti i tekst otkucan na računaru.
Takmičenje će biti završeno 31. marta 2019. godine, do kada sve osnovne škole u Crnoj Gori Pošti treba da dostave po tri najbolja rada iz škole, na adresu:
Pošta Crne Gore
Za literarni konkurs
Ulica slobode br. 1
81000 Podgorica
Takmičenje je, zahvaljujući kvalitetnoj organizaciji i kontinuitetu, postalo veoma popularno kod učenika crnogorskih osnovnih škola. Zasluge za kvalitetnu realizaciju ovog projekta Pošta Crne Gore dijeli sa Ministarstvom prosvjete koje godinama nesebično podržava Takmičenje za najljepše pismo.
Podsjetimo, nacionalno Takmičenje segment je Međunarodnog takmičenja koje realizuje Svjetski poštanski savez. Svake godine za najljepše pismo takmiče se milioni djece iz cijelog svijeta. Najljepše pismo na nacionalnom nivou Pošta Crne Gore prosljeđuje na Međunarodno takmičenje Svjetskom poštanskom savezu