taksisti na seljanovu

Taksisti moraju poštovati opštinsku odluku o parkiranju

Inspektori Komunalne policije zajedno sa inspektorima Uprave za inspekcije poslove ovih dana su, između ostalih aktivnosti, angažovani i na kontroli taksista, odnosno poštovanju propisa parkinga na području Tivta.

U skladu sa opštinskom odlukom, vozilia MB, RED I ĐIR taksija ne mogu se parkirati nigdje po gradu osim na lokacijama koje su sami dostavili prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje licenci, što je bio i jedan od preduslova za izdavanje licence.
parkiranje na uliciTo je razlog što inspektori ovih dana taksiste sklanjanju sa svih mjesta po gradu, ali sa mjesta obilježenih za taxi jer se odnosi samo na taksiste koji ne rade putem radio veze, objasnili su iz Komunalne policije ističući da inspektori intenzivno rade na normalnom uspostavljanju saobraćaju u gradu.
U slučaju nepoštovanja propisa inpsektori pišu prekršajne naloge, a po novoj, dopunjenoj odluci mogu  podnijeti zahtjev  za ukidanje licence za sva ona vozila koja naprave više od tri prekršaja, obrazložili su iz Komunalne navodeći da je situacija na terenu bolja nego ranije, ali će se na poštovanju opštinske odluke i dalje insistirati i raditi.