institut igalo

Titova vila „Galeb“ otvorena za posjetioce

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ Igalo ubraja se u najveće i najpoznatije institucije za multidisciplinarno banjsko liječenje na Balkanu. Začetnik je moderne fizikalne i preventivne medicine, rehabilitacije, talasoterapije i wellness-a i postao je jedan od glavnih međunarodnih centara za rehabilitaciju djece, odraslih i starih osoba. 

Trenutno u Institutu boravi nešto manje od 900 gostiju, od kojih je 520 stranaca, pretežno sa područja Skandinavije. Prije par dana stigla je treća grupa norveških pacijenata sa kojima Institut sarađuje 38 godina. U sklopu Instituta od ove godine zainteresovani gosti imaju priliku obići kulturno-istorijsku znamenitost, Titovu Vilu „Galeb“.

Nove usluge, sadržaje i aktivnosti Instituta predstavila nam je v.d. direktorice sektora za marketing Ana Valentić:
„Osnovni sadržaji koje nudi Institut Igalo spadaju u program rehabilitacije i prevencije, ono na čemu se zasniva naš rad je terapijski program na bazi eksploatacije ljekovitog blata iz našeg podmorja i mineralne vode čije se izvorište nalazi u blizini Instituta. Tu spadaju hidroterapije, kineziterapije i elektroterapije, a ono što je za nas najznačajnije je što je u okviru Instituta 1976. godine osnovan Fakultet za fizioterapeute gdje mi edukujemo svoj kadar. Oni već tokom svojih studija obavljaju praksu u Institutu i na taj način dobijamo kadar spreman za rad. U okviru dodatnih programa wellness sadržaja postoje antistres i sliming program za kojima je evidentna potražnja naročito sa zapadnog tržišta. Formiran je sportsko rekreativni centar gdje sportske ekipe dolaze na pripreme tokom ljetnih mjeseci. Dječije odijeljenje smješteno je u okviru prve faze Instituta gdje dolaze i djeca iz Crne Gore preko fonda zdravstva i veliki broj djece iz inostranstva“.titova vila 1
U sklopu Instituta Igalo nalazi se i kompleks koji je nekada pripadao predsjedniku SFR Jugoslavije Josipu Brozu Titu. Ovaj kompleks je poznat pod nazivom vila „Galeb“ koja je sagrađena 1976. godine. U njoj je predsjednik Tito boravio 4 puta u zvaničnoj posjeti. Otvaranje Titove vile upriličeno je 2. juna, od kada je objekat obišlo više od 300 posjetilaca.
„Zbog velikog interesovanja kako naših tako i stranih gostiju, odlučili smo da je otvorimo za posjetioce. U početku smo otvorili jedan dio, a u međuvremenu otvorena su još dva dijela koja u početku nisu bila osposobljena. Posjetioci se najviše zadržavaju u dijelu koji se smatra najluksuznijim, a to je Titov apartman, kao i Jovankin. Veliko interrosovanje vlada i za terapijski dio, ali i za atomsko sklonište koje je jedinstveno na ovim prostorima“, kazala je Valentić.
Predviđeni termini za obilaske vile „Galeb“ su ponedjeljkom, srijedom, petkom i nedeljom u 18 i 19:15 h, sa obezbjeđenom turističkom pratnjom na našem, engleskom i ruskom jeziku.