“Tivat Beach Condos d.o.o.” gradi 55.000 kvadrata na Račici

Kompanija “Tivat Beach Condos d.o.o.” pokrenula je projekat “Verona Village” kojim je na lokaciji palate Verona na Staroj Račici predviđena izgradnja rezidencijalnih objekata i turističkih vila na čak 55.000 metara kvadratnih. Projekat koji se reklamira na Internet sajtu www.tivatbeachcondos.com, predviđa izgradnju “Verona palace” hotela sa 5 zvjezdica i 3.000 metara kvadratnih poslovnih prostora.

“Tivat Beach Condos d.o.o.” čije je sjedište u Donjoj Lastvi registrovana je za “kupovinu i prodaju vlastitih nekretnina”, a osnivači su Anđela Vujović i strane državljanke Carine Hitchcock i Myriam Balken.

Poslovna prošlost osnivača ove kompanije govori da je riječ o novom pokušaju turističke valorizacije dijela kompleksa Župa i “dizanju iz mrtvih” poslovnog projekata kontroverznog belgijskog konzula Žan-Luk Demortijea. Myriam Balken je upravo sa Demortijeom radila u belgijskom konzulatu u Lastvi Grbaljskoj, a ona je osnivač desetak firmi za trgovinu nekretnina i razvoj golfa. Sa Demortijeom je osnivač i firme „M.G.I. doo“ iz Lastve Grbaljske koja je je prije četiri pet godina pokušala da vaorizuje palatu Verona kroz projekat „Verona beach“. Projekt su započeli bez dozvola opštine i Ministarstva održivog razvoja i turizma, a nakon agresivne marketinške kampanje ubrzo od njega odustali.

Britanska državljanka Carine Hitchcock osnivač je tivatske građevinske firme “CATAREOS” doo, a Anđela Vujović pojavljivala se kao njen ovlašćeni zastupnih. Ona je osnivač i “real estate” firme “Tivat heights” koja se bavi izgradnjom apartmana u Kavču.

Kompletan planski dokument koji obrađuje ovu lokaciju sadržan je u Detaljnoj studiji lokacije dijela sektora 22 i sektor 23, a izvod iz ovog plana se odnosi samo na urbanističke parcele UP3 i UP4 (palata Verona i zaleđe palate).

Planskim dokumentom koji obuhvata lokaciju, jasno je definisana palata kao objekat koji je pod zaštitom, dok su na nekim od parcela u zaleđu planirani turistički kapaciteti. Ispred palate Verona planirana je marina. Zbog blizine aerodroma spratnost objekata koji su planirani na ovom prostoru je ograničena na P+2.

Palata „Verona – Bizanti“ iz 18.vijeka na lokalitetu Račica ima status nepokretnog kulturnog dobra opštine Tivat među 26 ostalih spomenika kulture.