Polenska alergija

Tivat dobija polensku stanicu

Polenske stanice početkom iduće godine počeće sa radom u Podgorici, Nikšiću, Tivtu, Baru i Mojkovcu – najavio je direktor Agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić.

On je listu „Dan“ izjavio da u okviru projekta „Izgradnja kapaciteta za integracijske globalne ekološke obaveze u oblasti razvojne odluke“ Agencija realizuje aktivnosti na razvoju novog indikatora – koncentracija polena u vazduhu. Projekat je započet u maju ove godine i trajaće do februara naredne godine.

     „U skladu sa finansijskim sredstvima plan nam je proširivanje mreža za praćenje koncentracije polena suspendovanog u vazduhu i uspostavljanje mjrenja i u drugim gradovima u Crnoj Gori. Instrumenti koji služe za uzorkovanje polena nazivaju se polenske klopke. Sakupljanje uzoraka vršiće se jednom nedjeljno, nakon čega slijedi labaratorijska analiza.

Polenova zrna kod više od 20 odsto ljudske populacije izaziva alergijske reakcije kao što su bronhitis, konjuktivitis, dermatitis i polenska kijavica. U slučaju dugotrajnog i višegodišnjeg izlaganja visokim koncentracijama jedan dio ljudske populacije obolijeva od hroničnog bronhitisa i bronhijalne astme“ – kaže Spahić.