10-8

Tivat kroz novinsku građu-10.avgust

10.08.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.godina

„Zetski glasnik“, 10.08.1932.g.
Sokolske svečanosti u Tivtu
Sokolsko društvo u Tivtu priredilo je prošle nedjelje vrlo lijepi i uspjeli sokolski javni nastup. Na ovome sokolskom javnom nastupu sem Sokolskog društva u Tivtu, nastupila su još i Sokolska društva iz Kotora, Cetinja, Lastve i Grblja, vojska i naši mornari.

…Oko 5 sati formirana je velika sokolska povorka koja je prošla kroz varoš i došla na sletište. U to vrijeme cio prostor, oko mjesta određenog za vježbanje, preplavljen je bio od nekoliko hiljada gostiju između kojih je primijećen i veliki broj engleskih mornara. Na tribini zauzeli su mjesta engleski i naši viši pomorski oficiri, pretstavnici vlasti i priličan broj otmenog sveta. …
Poslije vježbi, nastupilo je narodno veselje a uveče na istom prostoru raskošno osvijetljenom hiljadama raznobojnih žarulja priređena je igranka koja je u najljepšem raspoloženju trajala do kasno u noć, čine je ovo sokolsko slavlje vrlo uspjelo i vrlo lijepo i završeno.

„Glas Boke“, br. 388, str. 4, 10.08.1940.g.
Tivat
Ni ranije, naša općina nije se odlikovala naročitom brigom oko higijene i estetike mjesta. Međutim, što dalje, izgleda da ta briga sve više popušta. Za dokaz navodimo samo ova dva primjera:
Ranije se je, makar koliko, obraćala pažnja na polijevanje ulice u mjestu, pa je u prošlim općinskim budžetima u tu svrhu bila zavedena i naplaćivana posebna taksa. Ove godine od toga se je sasvim odustalo; naime i od naplate takse i od polijevanja. Općina, reklo bi se, ne želi da snosi težak teret da od mještana pobire novac, kad je u pitanju stvar tako male važnosti, kao što je zdravlje njezinih općinara!
Iz kuće- vile, pored samog banovinskog puta, kroz potporne zidove okućnice, bogzna već otkada, izbija na banovinski put prljavština iz kućnih nužnika. Značajno je da je kuća svojina građevnog preduzimača, a da se nalazi vis-a-vis općinskog doma. Vjerovatno, ni preduzimač ni općina ne nalaze za vrijedno da ovom zlu stanu na kraj, baš iz razloga što kuća nije u centru mjesta već u selu. Seljački nosevi su, misle otporni!

„Pobjeda“, br. 189, str. 3, 10.08.1948.g.
U Tivtu završen ciglarsko-creparski kurs
Pri Preduzeću za glinenu industriju Tivat završen je šestomjesečni ciglarsko-creparski kurs. Organizovanje ovoga kursa pokazalo se kao neophodno radi što uspješnijeg osposobljavanja ciglarskih radnika. U toku trajanja kursa svi radnici pokazali su mnogo volje za učenje što je znatno doprinijelo dobrim konačnim rezultatima. Na ispit je izašlo 39 kursista čiji je prosječan uspjeh bio vrlo dobar. Pored redovnih posjetilaca kursa, na ispit je izašlo i 46 starijih radnika, tako da je završetkom ovoga kursa steklo stručne kvalifikacije 85 drugova i drugarica.