krtoli

Tivat kroz novinsku građu-10.jul

10.07., Iz opštinskog arhiva, Tivat kroz novinsku građu

„Glas Crnogorca“, br. 11, str. 4, 28.06./ 10.07. 1873.g.
Krtoli, 17.Junija.
Danas je bio i među nami preosvešteni g. Gerasim Petranović, imenovani naš vladika. Došao je da obiđe i previdi u kakvom se stanju i redu nahode crkve parohijalne i u ovoj obćini njegove eparhije, a tako i da umiri i poravna mnoge porodice, koje mu je hvala Bogu i njegovom neusipnom trudu sve lako po želji i za rukom ispalo.

On je u crkvi eparhijalnoj sv. Gospođe svetu službu odstojao, koju je služio prečestnjejši g. Gavril Rucović proto konzostorijalni u prisustvu dvaju mjestni paroha i mnoštva sabranog naroda, gdje je posle pričestno izgovorio prečasno i trogatelno slovo, koje je puno sata trajalo i veliki utisak kod sobrani našlo.
Njemu trudno ne bijaše i sve obližnje crkve naše obići, gdje je zvonima, pucnjavom iz prangija i mnoštvom sabranoga naroda s najvećim ushićenjem po svuda pričekivan bivao. On je u svakoj dolazećoj crkvi propovjedao i kao milostivi otac svoju dječicu poučavao. On je crkvama i mnogim siromasima lijepe milostinje djelio a gdje koju i potrebnim utvarama darivao; šta više on je i svu školsku dječicu sa raznim ikonicama i potrebnim knjigama obdario, da pobudi u njima tim više ljubav i nauki. Čest i hvala nek bude takovom diecezanu i neumornom radinu, koji svakom u opšte, i sveštenstvu na osob o sreći i napretku radi!

„Boka“, br. 103, str. 3, 27.06/10.07.1909.g.
Pozor poduzetnici
Prodaje se u Tivtu svakovrsnog gragjevnog materijala: klaka, pržine, matuna, vagona za prenos materijala, drvenih ponata, šina do 1000 m. duljine, te ostalog materijala, kao i gragjevnog alata za kovača, zidara, limara i t. d. Takodjer se prodaje jedan parobrodić i jedna trabakula. Cijene veoma umjerene.
Obratiti se g. Petru J. Orepić u Dubrovnik.

„Glas Boke“, br. 233, str. 3, 10.07.1937.g.
Tivat
Doznajemo da je iz Pomorskog arsenala u Tivtu otpušteno oko 30 namještenika i radnika. Kako su oni članovi opć. vijeća odnosno uprava u Tivtu, Lastvi, Stolivu, Perastu, Prčanju i Risnu, to su pretsjednici pomenutih općina održali sastanak, na kome su raspravljali o ovom otpuštanju, pa su na nadležna mjesta uputili brzojave i zatražili da se otpušteni ponova prime na rad.