12-9-

Tivat kroz novinsku građu-12.septembar

12.09.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.godina

„Glas Boke“, br. 193, str. 2, 12.09.1936.g.
Tek uređeni put- već upropašten
Banovinski put Kotor- Prčanj- Tivat- Trojica uvaljan je prošle zime, pa se moralo očekivati da će kao jedan tek opravljeni i plaćeni rad biti održavan u dobrom stanju. Međutim, u poslednje vrijeme ovaj put je počeo da mjestimično strašno propada.

Naročito je izrovan na više od Glavata do Stoliva, donekle i kod Lastve, a upravo je očajna nizbrdica od Trojice do Bogdašića. Ovakav put prava je pokora za automobile, na koje je uglavnom upućen naš lokalni i turistički saobraćaj.
Informisani smo da je ovaj tek uvaljani i opravljeni put došao u ovakvo stanje uslijed toga što, navodno, preduzimač, koji je put opravljao, mora da se o putu brine godinu dana iza opravljenog posla, kad ga predaje komisiji. Ali sa te strane put je potpuno prepušten sebi, a putari se također ni malo o njemu ne brinu. Tako je jedan tek uređen put, za koji se plaća teški novac, već upropašten, postavši upravo strašno nepodesan za naš saobraćaj, osobito turistički, što je od ogromne štete za naš kraj. Ovakvi putevi ne mogu zaista da nam služe na čast pred strancima koji ovuda u velikom broju prolaze.

Potrebno je stoga da nadležni odmah o ovome povedu ozbiljnog računa i da pristupe opravci i održavanju ovoga puta, jer nastavi li se ovako, put će se potpuno upropastiti i onemogućiti svaki saobraćaj.

„Glas Boke“, br. 193, str. 3, 12.09.1936.g.
Još jedan naš mladi umjetnik
Ovih dana izradio je poprsje blaženopočivšeg Kralja Ujedinitelja naš mladi i do sada nepoznati vajar g. Luka Tomanović iz Lepetana.
Već više godina g. Tomanović bavi se vajarstvom i ima više svojih radova. To su bili smjeli i uspjeli pokušaji umjetničkog stvaranja, jer je g. Tomanović skoro samouk. Svoj prirodni dar marljivo i postepeno je usavršavao. Svega nekoliko mjeseci proveo je na Umjetničkoj akademiji u Zagrebu, a zatim se nekoliko vremena bavio u Beogradu, gdje se upoznao sa umjetničkim tekovinama naših velikih umjetnika. Umjetnički radovi g. Tomanovića otkrivaju njegov umjetnički talenat; to su većinom biste i poprsja njegovih prijatelja i bliže rodbine. Naročito mu je lijepa plaketa „Usjekovanje Jovana Krstitelja“ kao i miniaturna statua „Pastir“. …
Poprsje blaženopočivšeg Viteškog Kralja dobro je izrađeno. Pretstavlja Kralja kao državnika i vojskovođu. Ovaj rad g. Tomanović je poklonio g. Mirku Komnenoviću, ministru i narodnom poslaniku. G. Komnenović je bio prijatno dirnut pažnjom našeg mladog umjetnika, te nam je rekao da je rad g. Tomanovića potpuno uspio i da je umjetnik obradio u potpunosti pravu sliku Kralja Viteza. Ovo je- rekao je g. Komnenović- jedan od rijetkih radova, koji nam na ovako sugestivan način, prikazuje veličinu Kralja Viteza. Ovaj dar je smješten u sali opštinske vijećnice u Hercegnovome.
Mi g. Tomanoviću želimo da svoje umjetničke radove što prije sabere, te da nam se pretstavi što prije sa izložbom svojih radova.