13-9-

Tivat kroz novinsku građu-13.septembar

13.09.Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.godina

„Jadranska Straža“, br. 9, str. 237- 238, 09.1924.g.
Boravak engleske flote na Jadranu
Dolazak i desetodnevni boravak jednog dela mornarice Sredozemnog Mora velike Britanije na našem Jadranu protekao je najsrdačnije i najsvečanije. Koliko predstavnici najviše državne vlasti, toliko i svi slojevi našeg građanstva natecali su se da iskažu simpatije pomorskoj bojnoj snazi Velike Britanske Saveznice. …

Enleska flota stigla je u Boku Kotorsku dne 28. jula. Nju su sačinjavale ove jedinice: 4 bojna broda: „Ajrn Djuk“ admiralski brod, „Bembou“, „Imperor of Indie“ i „Marlboru“ i brod za avione „Igl“ te dve flotile razarača sa svega 18 brodova i jednim pomoćnim brodom. Na admiralskom je brodu bio glavni komandant flotile Ser Osmond de Brok, dok se je na brodu „Bembou“ nalazio Admiral H. D. R. Vatson.

Čim su se lađe približile Ercegnovome ispalile su teritorijalni salut, na što su naše baterije odgovorile. U susret su im pošle naše torpiljarke te ih kroz čarobnu uvalu Boke, koja je s obe strane bila okićena, dopratile do Tivta, gde su se lađe usidrile. …
Jutro drugoga dana bilo je posvećeno posetama engleskih predstavnika na kopnu. U podne je priređen kod engl. admirala ručak, kome su prisustvovali prdstavnici vojne pomorske i kopnene sile te političke vlasti. Posle podne se je admiral sa porodicom odvezao u Kotor. Stari klasični grad, za ovu priliku svečano okićen, učinio je na goste najbolji utisak, nakon čega su se ovi odvezli na Lovćen. Na povratku u Tivat, navečer, čekala ih je svečana zabava sa zakuskom i koncertnim tačkama te plesom, u kom su se engleski oficiri i sami uhvatili u naše narodno kolo.
Istovremeno tog popodneva uz druge sportske priredbe i vojničko veselje održale su se veslačke utakmice između naših i engleskih mornara sa mornaričkim čamcima na 12 vesala. U ovim utamicama pokazala se je izvrsna sposobnosr naših mornara, koji su nad Englezima, najstarijim i najveštijim mornarima sveta, izneli trostruku pobedu. Slike ovih pobedničkih momčadi donosimo na drugom mestu.
U ovim prilikama i prilikom mnogih izleta, koje su Englezi pravili za vreme svog boravka u Boki, ispoljilo je pučanstvo svoje simpatije prema gostima srdačnim dočecima i pozdravima, nad čim su gosti u više prilika izražavali svoje zadovoljstvo.
Dne 31. jula ujutro otputovali su engleski brodovi put Dubrovnika. …