brod-zamjena

Tivat kroz novinsku građu – 15.jul

15.07., Iz opštinksog arhiva -tivat kroz novinsku građu 

„Politika“, br. 8683, str. 8, 15.07.1932.g.
Naš razarač „Dubrovnik“ stigao je u Boku
Još pre sedam časova na horizontu pred ulaskom u Bokeljski zaliv pojavio se naš ratni brod, razarač „Dubrovnik“. Pojava „Dubrovnika“ alarmirala je čitavo građanstvo, koje se sa velikom radošću žurilo po terasama i obali da zauzme što ljepša mesta, odakle će posmatrati dolazak broda.

Admiral g. Marijan Polić sa načelnikom štaba, g. Vrtljanom i ostalim oficirima dočekao je „Dubrovnik“ na samom ulazu u zaliv. Dolazak broda pozdravljen je sa sviju strana pucanjem iz prangija, zvonjenjem zvona i frenetičkim aplauzom sakupljenog stanovništva, koje je neprekidno klicalo i pozdravljalo. Brod je plovio uz samu obalu od Herceg-Novog kroz ceo zaliv do Risna i Kotora. Kako pri ulasku tako svuda redom, kako je stizao dublje u zaliv, brod je bio pozdravljen od sakupljenog naroda. Klicanju nije bilo kraja. Pored same obale mornari i vojnici takođe su oduševljeno pozdravljali.
Pošto je trijumfalno prošao kroz Boku, „Dubrovnik“ je morao pristati na Tivatskom pristaništu. Radi njegovog dolaska tu je bila sakupljena masa sveta, koja je s nestrpljenjem očekivala. Tačno u 10.10 „Dubrovnik“ je opet najburnije pozdravljen, prispeo u Tivatsku luku.

„Glas Boke“, br. 34, str. 2, 15.07.1933.g.
Pitanje grupisanja općina u Boki
Poštovani Gospodine Uredniče,
U vašem cijenjenom listu od 1 o. m. u napisu „Jednoglasna rezolucija Vijeća opštine Luštičke od 11 juna 1933″ iznijete su neke netačne tvrdnje o Opštini Krtoljskoj i njenom stanovništvu, pa Vas molimo da biste izvoljeli u Vašem cijenjenom listu uvrstiti slijedeći ispravak:

Nije tačno da je Opština Krtoljska pasivna, jer osim sitnih godišnjih podužica, ona nije nigde zadužena; naprotiv, istina je da se opštini Krtoljskoj ima da isplati suma od preko 80.000 Din. što je jedini razlog da se je 1931 i 1932 prirezna stopa povisila, da bi opština i pored toga odgovorila svojim obavezama.
Dalje, nije tačno da između stanovništva Opštine Krtoljske i stanovništva Opštine Luštičke vlada neko neprijateljstvo, bar što se onih pravih tiče. Koliko se pamti, između njih nikada nije dolazilo do sukoba, što mogu da posvjedoče upravna i sudska vlast našeg sreza. Luštičani skoro svakodnevno dolaze u Krtole privatnim poslom, pa se još nije desio slučaj, da bi im bila potrebna zaštita od tobože neprijateljski raspoloženih Krtoljana.
Naprotiv jedni s drugima su u mnogobrojnom krvnom srodstvu i prijateljstvu, koja se svakako ne sklapaju ni iz kakovog neprijateljstva ili mržnje; čak su u takvom krvnom srodstvu i prijateljstvu s nekolicinjom Krtoljana najviđeniji potpisnici spomenute opštine Luštičke, u čija rodbinska i prijateljska osjećanja mi nećemo da diramo.
Zašto su navedene netačnosti vijećnici i glavari Opštine Luštičke, uputili nadležnoj vlasti i široj javnosti, to je njihova lična stvar; što su oni u spomenutoj rezoluciji tim netačnostima pobili onu „Tuđe poštuj a svojim se diči“, i to baš u času kada su se njome htjeli pohvaliti, i to je njihova lična stvar; ali naša je stvar da od sebe i od naroda opštine Krtoljske odbijemo zlonamerne tvrdnje, i kao dobri susedi da žalimo što je mentalitet vijećnika i glavara opštine Luštičke u tolikoj meri takav. I najposlije ne preostaje nam ništa drugo nego da spomenutoj gospodi potvrdimo njihovu izjavu u rezoluciji, da je stanovništvo Opštine Krtoljske zaista sasvim suprotnog mentaliteta.
Zahvaljujući Vam, Gospodine Uredniče, na uvrštenju gornjeg ispravka ostajemo
s odličnim poštovanjem
Načelnik opštine Krtoljske B. Mikijeljević Prisjednik Vaso Barbić