16- 09-

Tivat kroz novinsku građu-16.septembar

16.09.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.godina

„Glas Boke“, br. 43, str. 3, 16.09.1933.g.
Donja Lastva
Rođendan Nj. Vis. Prestolonaslednika Petra proslavljen je ovdje u srijedu 6 o. m. na najsvečaniji način.
Općina je objelodanila rodoljubni proglas na građanstvo, kako bi se taj dan što dostojnije proslavio. Već uoči toga dana bila je rasvijetljena obala i sve kuće. U ranu zoru na dan samog slavlja bile su sve kuće okićene državnim trobojkama, sagovima i zelenilom.

Tačno u 9 sati u mjesnoj crkvi održalo se je „Tebe Boga hvalimo“, za dug i sretan život našeg obljubljenog Kraljevića! U crkvi su bili prisutni načelnik općine sa vijećnicima, pretstavnik Kr. Mornarice sa većim brojem g.g. oficira i mornarima, školska djeca sa nastavnicima, kao i sve vlasti i korporacije, te brojno građanstvo.
Iza blagodarenja u 9.30 h načelnik općine g. kap. Tripo Matković održao je u općinskom uredu izvanredno svečanu sjednicu općinskog vijeća, odakle je upućena brzojavna čestitka Dvorskoj Kancelariji Nj. Veličanstva, te poslije održanog patriotskog govora klicalo se sa urnebesnim Živio! Nj. Visočastvu Prestolonasledniku Petru, Uzvišenom Domu Karađorđevića i našoj velikoj i moćnoj Jugoslaviji! Zatim načelnik zahvaljuje g.g. vijećnicima na odazivu i zaključuje svečanu sjednicu.
Također u ostalim mjestima Boke rođendan Nj. Vis. Prestolonasljednika proslavljen je najsvečanije.

„Glas Boke“, br. 344, str. 2, 16.09.1939.g.
Tivat
Pišu nam iz Tivta da je u nekim tivatskim kafanama cijena crnoj kafi povišena za pola dinara, iako je, i to samo u nekim trgovinama, kilogram kafe poskupio za 4- 5 dinara.
*
G. Šime Škanata preuzeo je vršenje dužnosti pretsjednika Općine u Tivtu.

„Pobjeda“, br. 43, str. 8, 16.09.1945.g.
Proslava Dana mornarice u Tivtu
Uoči proslave dana naše mlade mornarice, cio zaliv Boke blještao je od mnogobrojnih vatri koje su bile zapaljene duž obale.
U 10 sati prije podne na vježbalištu, u prisustvu velikog broja naroda koji je na ovu svečanost došao iz cijele Boke, održan je miting. Na počasnoj tribini su bili: pretstavnik Narodne vlade Crne Gore Blažo Borovinić, pretstavnik Cetinjskog vojnog područja pukovnik Đuro Rakočević, Štab pomorske komande Južnog Jadran, pretstavnici X Crnogorske brigade kao i izaslanici raznih antifašističkih organizacija iz Boke. Pred sam kraj mitinga stigli su iz Cetinja pretsjednik Crnogorske narodne skupštine Miloš Rašović, načelnik Odjeljenja za zaštitu naroda pukovnik Savo Brković, javni tužilac Crne Gore Živko Žižić i njegov pomoćnik Jovo Crnogorčević.
Prije početka mitinga, mornarička muzika otsvirala je hinu „Hej Sloveni“, a zatim je odžan defile mornaričkih jedinica. …
U 12 časova u Oficirskom domu je priređen ručak za zvanice. … Uveče u 8 sati u velikoj dvorani Radničkog doma održana je svečana akademija koja je bila odlično posjećena.