21-8-

Tivat kroz novinsku građu-21.avgust

21.08. Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građua, 1838 – 1950.godine

„Glas Boke“, br. 239, str. 3, 21.08.1937.g.
Svečanost sv. Roka u D. Lastvi
… Ređale su se cijelog jutra tihe sv. mise, na kojima je pobožni svijet sa toplim šapatom na ustima, tražio milost i zahvaljivao se Svecu na velikom daru što su još jednom dočekali da se u zdravlju i zadovoljstvu zahvale svome Patronu i velikom njihovom Zaštitniku.

U 10 časova slijedila je velika sv. misa, koju su celebrirala tri sveštenika pred prepunom crkvom pobožnog svijeta obiju vjeroispovjesti.
Lastva je ovoga dana dobila sasvim drugi izgled. Obala je bila živa kao nikada do sada, improvizirane su mnoge trgovine sa dječjim igračkama i voćem. Pred samu večernju stigla je iz Tivta i Građanska muzika, koja je najprije sviranjem pozdravila hram Sveca, da zatim uzme učešća u tradicionalnoj procesiji, u kojoj smo opazili da su uzeli učešća i mnogi pripadnici pravoslavne vjeroispovjesti koji su došli iz okolice da se poklone Svecu.

Zadnji sunčevi zraci bili su na izmaku, iznad brda Lastve, koji je prizor davao mjestu rijetko veličanstvenu sliku; kad se je počeo prazniti božji hram, u kome se nalazi, pored ostalih vrijednosti i veličanstveni svečev kip. Zadnji su poštovaoci svečevi obilazili kip rasvjetljen sa mogobrojnim voštanicama, koje su vjernici u njegovu slavu zapalili, kad se je začula muzika.

„Glas Boke“, br. 239, str. 3, 21.08.1937.g.
Lepetane
Početkom ove nedjelje izbio je u blizini katoličkog groblja u selu Lepetane požar, koji je zbog duvanja vjetra počeo naglo da se širi. Požar je bio zauzeo dosta velike razmjere na što je poslana u pomoć za gašenje i četa Pionirskog bataljona iz Tivta. Poslije oduljeg i napornog rada uspjelo je požar lokalizirati i konačno pogasiti. Šteta je prilično znatna, osobito kod nekih mještana.

„Pobjeda“, br. 199, str. 1, 21.08.1948.g.
Pozdravni telegram Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru sa svečanog mitinga u Tivtu
Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru
Sa svečanog mitinga sazvanog od Mjesnog komiteta KPJ Tivat u čast sazivanja Osnivačkog kongresa KP Crne Gore, mi partijci i vanpartijci šaljemo borbene pozdrave našem Pokrajinskom komitetu i drugu Blažu. Mi partijci i vanpartijci sa terena ovog Komiteta obavezujemo se da ćemo iz ljubavi i odanosti prema našoj Partiji i drugu Titu ispuniti sve date obaveze u pretkongresnom takmičenju i staviti naš zadružni dom pod krov.
Kroz lične obaveze i soscijalističko takmičenje, okupljeni i zbijeni oko naše Partije, dokazaćemo djelom da je rezolucija donesena od strane Informbiroa lažna i klevetnička prema našoj Partiji i našem narodu. Socijalističkim takmičenjem dokazaćemo to i svim onim antipartiskim elementima koji su iz nezdravih ambicija odobrili stav Informbiroa.
Obavezujemo se da ćemo plan Mjesnog komiteta ispuniti i premašiti takmičenjem.
Partijci i vanpartijci Tivta