24-7-

Tivat kroz novinsku građu-24.jul

24.07., Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838 – 1950 godina

„Glas Boke“, br. 235, str. 3, 24.07.1937.g.
Bogdašići
Mladi Jovan Popović iz Bogdašića došao je u našu redakciju te nas zamolio da štampamo otprilike ovo: U selu Mrčevcu jednoj 20- godišnjoj djevojci iz Metkovića prikazalo se u blizini polja jedno svetiteljsko lice, koje se s njom i rukovalo.

Djevojka, koja se bila silno uplašila, počela je potom da priča, kako joj se to lice prikazuje i noću u kući. Narod joj nije vjerovao, a ona htjela da ga uvjeri, pa počela da tvrdi da će se taj svetac pojaviti i u crkvi za vrijeme sv. mise. Djevojka inače posti, a preko službe Božje u crkvi kleči između dvije upaljene svijeće. Mladi Popović kaže da narod, koji je 18 o. mj. bio prisutan u crkvi, počeo da vjeruje u djevojčinu priču. A mi, bilježeći ovo po želji pomenutog mladića, mislimo da bi vlasti mogle da razvide što je baš na stvari.

„Glas Boke“, br. 235, 24.07.1937.g.
Sport
Tivatski „Arsenal“ uspio je prošle nedjelje da se revanšira za poraz koji je pretrpio u Splitu na utakmici sa S.K. „Split“. „Arsenal“ je pobijedio splitski klub sa 3:0.