4-9-

Tivat kroz novinsku građu-4.septembar

04.09. Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.godina

„Politika“, br. 10516, str. 7, 04.09.1937.g.

U Tivtu se odmaraju brodovi Velike Britanije
Mala varošica Tivat, u dnu najprostranijeg od bokeljskih bazena, suvereno gospodari i daje možda najživlji ritam celom ovom kraju. Dole u dubini, pod divljim strmenima Lovćena, poređale su se sive zgrade sa krovovima od stakla i ogromni dokovi brodogradilišta, kosturi dizalica penju se u nebo, a celi bogovetni dan ovde odjekuju čekići.

Još do juče neugledno selo, danas je Tivat grad, sa svim znamenitostima i atrakcijama koje pruža velika luka. Svakako, ono na šta su Tivćani najponosniji, to je njihov park i Englezi. …
Engleski ratni brodovi zadržaće se pred Tivtom nedelju dana, a tada će isploviti da se na otvorenom moru nađu sa ostalim jedinicama engleske sredozemne flote i zajednički produže svoj tajanstveni put.
Varoš pod Lovćenom- Tivat, ispratiće ih sa čvrstim saznanjem da će ih do godine opet videti, jer ovde kažu dokle god bude bilo Tivta, dotle će Englezi dolaziti, a grad će napredovati, širiti se i ulepšavati.

„Glas Boke“, br. 241, str. 3, 04.09.1937.g.

Odlazak vrijednog sokola iz Tivta
Ovih dana napustio je Tivat vrijedni sokolski brat Zorati Ferdinand, intendantski pukovnik, koji je pošao na svoju novu dužnost u Pomorskoj komandi u Splitu. Nema riječi kojima bi se mogle iznijeti zasluge brata Zorata za dobro i napredak Sokolskog društva u Tivtu. Sokoli žale što se dragi brat Zorati od njih odvaja. Kao vidni znak njegovog plodonosnog rada je Sokolski dom koji služi na čast i ponos koliko samom Društvu toliko i mjestu. Stalno mu je bio na srcu napredak Sokolskog društva te je sve svoje slobodno vrijeme tome posvetio. …
Tješi nas da brat Zorati nije daleko od našeg Društva te da će možda imati čestu priliku da posjeti Tivat, svoje saradnike i prijatelje. Na novoj dužnosti bratu Zoratu želimo svako dobro i sreću sa željom da u Splitu nastavi sa svojim plodonosnim radom na polju sokolske djelatnosti.