29-7-

Tivat kroz novinsku građu-29.jul

29.07.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838 – 1950 godina

„Glas Boke“, br. 337, str. 5, 29.07.1939.g.
Jedan rijetki jubilej
Na putu koji vodi iz Tivta prema Budvi, na samoj periferiji Tivta, u zelenilu vinograda, voćnjaka, naranača i limunova, nalazi se mala i bijela kućica, u kojoj živi i provodi sretne dana u krugu svoje obitelji 80- godišnja starica Agnezija Vuksanović, koja 20 o. mj. slavi 50- godišnjicu neprekidnog i teškog rada kao babica Općine tivatske.

… Ova vrijedna starica bila je prva ispitana primalja otkako postoji Tivat. Prvih 20 godina radila je sama, bez liječnika. Ona je svoju primaljsku dužnost obavljala počam od Kamenara, pa preko Lepetana, Donje i Gornje Lastve, Tivta, Krtola, Luštice, Mrčevca, Bogdašića do Grblja. Za cijelo vrijeme nije imala ni jedan jedini slučaj trovanja ili smrti porodilje, iako su higijenska prilike bile mnogo gore od današnjih. Do rata vodila je tačnu statistiku o primljenim novorođenčadima, i po njenom skromnom računanju izlazi da je obabila oko 7000 djece.
Prvo njeno primanje bilo je u Tivtu 1889 godine kod Mare I. Belana, koja je rodila kćer Anđu, koju je opet obabila sa kćerkom Gracijanom, koja je rodila Gracijanu koja ima sada kćerku od 14 godina i za koju se uvažena starica nada da će dočekati da se uda i da nju opet obabi, što bi značilo da je obabila tri pasa i da se nada i četvrtom, tj. praunuku iz kuće Belana. …

„Glas Boke“, br. 337, st. 6, 29.07.1939.g.
Tivat
Na kupanju, nenadno od srčane mane, preminuo je u Tivtu listonoša Tripo Gverović. Sutradan je priređen sprovod na kojemu je prisustvovalo mnogo naroda, jedna četa Kr. mornarice sa vojnom muzikom, pretstavnici vlasti, vojske i mjesnih udruženja.
Pokojniku laka zemlja, a porodici naše saučešće.
*
U nedjelju su Sokolsko društvo Tivat i TTC „Jadran“ priredili izlete na plažu „Sokolovac“. Na plaži je toga dana bilo oko 800 duša. Izletnici kao i gosti iz Beograda proveli su jedan prijatan dan na našem Jadranu. Sokolsko društvo Tivat odlučilo je da svake nedjelje priređuje za svoje članstvo ove izlete, dok se sokoli iz Beograda budu tamo nalazili.

Pobjeda“, br. 179, str. 2, 29.07.1950.g.
Povodom jedne ocjene horova
U „Pobjedi“ od 16 jula drug A. Pogačar dao je ocjenu uspjeha horova na Trećoj republičkoj smotri. Uvjeren sam, da se sa ocjenom, koju je dao drug Pogačar, opravdano, mnogi ne slažu, jer je nedovoljno objektivna i nepotpuna. …
U ocjeni „Bratstvo“ iz Tivta nije priznat njegov očigledan napredak od prošle godine. Vjerovatno da se njegov uspjeh upoređuje sa pretprošlogodišnjim uspjehom kada je taj hor nastupio u zajednici sa Kotorskim omladinskim horom i tada zaista pokazao dobre rezultate. Međutim, prošle, kao i ove godine, taj hor je nastupio samostalno, a njegov napredak je ubjedljiv. …