sp buka kao izvor energije Copy

Tivat- turistički grad sa najmanje buke

Danas se u svijetu obilježava Dan zaštite od buke.
Buka je zvuk koji se subjektivno doživljava kao preglasan, neugodan ili neočekivan. Pod bukom se podrazumijeva svaki neprijatan i nepoželjan zvuk, koji se svojom jačinom izdvaja od ostalih.
Buka na čovjeka djeluje direktno i indirektno oštećujući njegovo zdravlje, izazivajući umor i smanjenje radne sposobnosti, ometa sporazumijevanje, remeti koncentraciju, odmor i san.

Može se smatrati kao poseban oblik stresa i zagađenosti čovjekove radne i životne sredine.
Smatra se da oko 80 miliona Evropljana živi u područjima gdje nivo buke prelazi preporučene vrijednosti.

Načelnica komunalne policije u Tivtu, Jadranka Joksimović, ističući zakonske promjene, kojima su razdvojene nadležnosti komunalne policije i inspekcije o kontroli buke u našem gradu kaže:“Shodno prethodnim iskustvima do početka primjene zakona, buka postoji, posebno iz ugostiteljskih objekata i od građevinskih mašina tokom izvođenja ove vrste radova. Po svim onim mjerenjima i izvještajima Call centra na kraju prethodne turističke sezone, međutin, broj prijava slučajeva buke je najmanje izražen u našoj opštini. Da li je to zbog efikasnosti dojučerašnje inspekcije, koja je radila u okviru Komunalne policije kao jedinstvene službe, ili zbog razvijanja svijesti samih građana, kao i vlasnika ugostiteljskih objekata u kojima ima najviše elemenata za stvaranje buke, od izvođenja muzičkog programa i td, u svakom slučaju ko god da je doprinio, doprinio je da tih prijava bude što manje, odnosno da se ovaj grad prepozna kao turistički grad, u kome je buka najmanja.“
Osim što je novim zakonom o komunalnoj policiji došlo do razdvajanja nadležnosti po pitanju mjerenja buke, ono što je vezano za samo pitanje buke regulisano je Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini i određenim podzakonskim i zakonskim aktima, koji su još uvijek u proceduri.
„ Dio kontrole ima i komunalna policija, kada je u pitanju uglavnom buka iz ugostiteljskih objekata, od priređivanja muzičkog programa i od građevinskih mašina. Ostale vrste buke kontrolišu druge nadležne inspekcijske službe.“
Problem buke kod nas najaktuelniji je tokom turističke sezone.
Govoreći o prošloj godini, načelnica ističe:“ U objektima u kojima je tokom prošle sezone buka prelazila propisane decibele i nije se ispoštovalo upozorenje inspektora, ili ovlašćenog lica, išlo se na izdavanje novčanih naloga, tj, prekršajnih kazni. Za pravno i za odgovorno lice, taj iznos je 2000 eura, tako da je i broj lica koji nisu poštovali propise bio relativno mali, ističe Joksimović. Zaštitna mjera u vidu zatvaranja lokala do konačne odluke sudskog organa prošle godine donijeta je samo u dva slučaja, a prekršioci su i novčano kažnjeni i ispoštovani su rokovi zatvaranja objekata.“
Joksimović je izrazila nadu da ove godine neće biti takvih slučajeva, tim prije što imamo dvije službe, komunalnu inspekciju i policiju.