Tivatski izviđači danas se prisjećaju drugova, koji su gradili odred

Odred izviđača Nikola Đurković Tivat obilježiće 22. februar, „Founders Day“ – Dan osnivača skauta. Ovaj praznik važan je za izviđače i planinke širom svijeta, koji ga slave brojnim aktivnostima. Naziva se još i „World Thinking Day“, ili Dan sjećanja, povodom rođendana Lorda Baden–Powella, osnivača ovog pokreta i njegove supruge, Olive Baden Pauel, koja je osnovala žensku izviđačku organizaciju. Tivatski izviđači prošle godine posebnu pažnju su posvetili upravo predstavljanju ženske organizacije skauta, WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), koja okuplja deset milioma djevojčica/djevojaka u 150 zemalja.

Lazar Božović, predsjednik odreda izviđača Nikola Đurković o obilježavanju ovog praznika kaže:”Ove godine imamo nešto manje aktivnosti nego prethodnih na ovaj dan. Svojevremeno smo bili jedni od najaktivnijih odreda izviđača, međutim zbog nedostatka rukovodećeg kadra i loše želje da se odrasli organizuju da bi pomogli mladima u savladavanju izviđačkih vještina, jedne divne aktivnosti koja mladima pruža jako mnogo, stari izviđači su se pomalo povukli. Klub Brđana nešto će da pomogne, tako da ćemo ipak ovaj dan obilježiti na tom nivou. Naša ovogodišnja poruka glasi da će izviđači odreda “Nikola Đurković”, odnosno Brđani obilježiti ovaj dan sjećanjem na istaknute preminule članove ovog odreda, mnoge dobre ljude.Upravo ljubav prema organizaciji, prema drugu, drugarici, prirodi, želju za sticanjem novih znanja i vještina, kao i za učešćem na taborovanjima, marševima, susretima, zborovima, smotrama, džemborima prenosili su na mlađe generacije, što neraskidivo vezuje sve naraštaje izviđačkog odreda Tivta. Takvi su bili naši aktivisti, koji više nisu među nama. Ovom prilikom pomenuću one koji su se posebno isticali, a to su Đorđe Bogdanović, Đuro Vuksanović, Tomislav Moškov, Kuzman Novak, Milutin Đurković Major, Zvonko Nikolić, Milenko Brkan, Branko Nikolić, Dragan Bogdanović, Branko Grahovac, Aleksandar Abramović. Prednjačili su u svim aktivnostima i nesebično davali sebe za ovu organizaciju, zbog čega smo i bili među najboljima. Danas svi mi možemo biti ponosni na njih i što smo imali čast da budemo njihovi drugovi, prijatelji i sledbenici. Ne mislim samo na njih, nego i na sve one, koji su dali doprinos razvoju ovako divne i uspješne organizacije, koja traje.”

Izviđački odred “Nikola Đurković” osnovan je 1955. i jedan je od osnivača Crnogorske izviđačke organizacije 1956. godine. Krajem sedamdesetih i osamdesetih bilo je gotovo prestižno biti dio ovog odreda, koji je bio i rasadnik kadrova u različitim oblastima:
“Svo to stečeno iskustvo u radu sa djecom i mladima, u upoznavanju prirode, orijentacije i brojnih vještina, koje su satavni dio programa i rada izviđačke organizacije prenosili su na mlađe generacije I izgrađivali se kao ljudi”.

Prije četiri godine, ovo je bila možda najbrojnija izviđačka organizacija u Crnoj Gori, ali smanjivanje aktivnosti i nepovezanost sa bazom, odnosno djecom, koja bi se uključila, doveli su do znatnog smanjenja broja članova, koji se kreće od 15 do 45. Božović kaže da se omladina obično prijavljuje na izlete i najavljuje sledeći:
“Planiramo početkom proljeća, krajem marta, jedan divan izlet na planinu Vrsutu, koja je jedno izuzetno mjesto, zajedno sa barskim izviđačima. To je sledeća aktivnost, koju najavljujemo.”
Izviđači se danas prisjećaju svojih drugova, prijatelja, aktivista, koji su gradili njihovu organizaciju. Poziv mladima da se uključe u ovu NVO, koja posebno gaji ljubav prema prirodi i drugarstvu ostaje otvoren.