Tivatski odbornici sjutra o ostavci Snežane Matijević i imenovanju Siniše Kusovca

  1. sjednica SO sa 13 tačaka dnevnog reda održaće se sjutra sa početkom u 9 časova uz direktan prenos na talasima Radio Tivta.

Dnevnim redom je predviđeno da se nakon odluke o prestanku mandata Snežani Matijević, potpredsjednik opštine Siniša Kusovac ovlasti da vodi opštinu narednih 30 dana do izbora novog predsjednika. Na dnevnom redu je prestanak mandata dvojici potpredsjednika iz redova SD i HGI, Dejanu Maslovaru i Iliji Janoviću kojima, kako je istaknuto u predlozima, po Zakonu o lokalnoj samoupravi on traje koliko i mandat predsjednika opštine.

Pored navedenih tačaka odbornici će raspravljati i novom Statutu opštine Tivat, planu i programu rada JU Muzej i galerija Tivat sa finansijskim planom za 2018. godinu, izvještaju o radu JU „Centar za kulturu“ Tvat za 2017 godinu, izvještaju o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora DOO „Komunalno“ Tivat za 2017 godinu, izvještaju o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat za 2017 godinu, izvještaju o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora DOO „Parking servis“ Tivat za 2017 godinu, izvještaju o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora DOO „Autobuska stanica“ Tivat za 2017. godinu i izvještaju o radu za 2017 godinu DOO „Vodacom“ Tivat. 13.tačka dnevnog reda su Odbornička pitanja i odgovori.